Gedik Yatırım – Model Portföy / 07.11.2023

Gedik Yatırım – Model Portföy / 07.11.2023

- Özet -

gedik-yatirim-model-portfoy-07-11-2023

Galata Wind, Otokar, Orge Enerji’yi dahil ediyor, Enerjisa’yı çıkarıyoruz

Yapılan değişikliklerin, model portföyümüzü 2024 yılına hazırlamak için atılan ilk adım olduğunu belirtmek isteriz. Bu kapsamda, portföyümüze iskontolu ve/veya göreceli olarak faaliyet görünürlüğü yüksek olduğunu düşündüğümüz şirketleri ekliyor ve portföy ayarlamalarımızı yapıyoruz.

Enerjisa’yı model portföyümüzden çıkarıyoruz: Enflasyona endeksli iş yapısını beğenmemize rağmen kar realizasyonu amacıyla Enerjisa’yı model portföyümüzden çıkarıyoruz. Model portföyümüze 31 Mayıs 2023 tarihinde dahil olduğundan beri endeks üzeri yaklaşık %6.5 ve mutlak olarak yaklaşık %71.4 getiri sunmuştur.

Galata Wind’i model portföyümüze ekliyoruz: Cazip bir büyüme profiline ve yakın zamanda AUF mekanizmasının kaldırılmasıyla ilişkili olumlu beklentilerimize dayanarak Galata Wind’i model portföyümüze ekliyoruz. Bu aksiyon ile beraber Galata Wind için adil değer tahminimizi de hisse başına TL37,73 (önceki adil değer TL30,26) ile “Endekse Paralel Getiri” tavsiyemizden “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak revize ediyoruz. 2024 yılı başında yeni üretim kapasitesine ve enerji sektöründe net nakit pozisyonuna sahip olmasından dolayı ayrıca beğeniyoruz.

Orge Enerji Elektrik Taahhüt’ü model portföyümüze ekliyoruz: Şirketin hali hazırda faaliyet gösterilen iş kollarındaki güçlü büyüme potansiyeline ek olarak; yeni iş kollarında da büyüme iştahı ve güçlü 3Ç23 sonuçları beklentimizden ötürü tekrar model portföyümüze ekliyoruz. Hisseyi daha önce 22 Ağustos 2023’te %27 endeks göreceli getiri ile kâr realizasyonu amacıyla model portföyümüzden çıkarmıştık; o tarihten günümüze ise Şirket endeksin %6 gerisinde kalmıştır.

Otokar’ı model portföyümüze ekliyoruz: Hisseyi sağlam iş modeli ve 2024 yılındaki öngörülebilir büyüme potansiyelinden dolayı portföyümüze ekliyoruz. Iveco ile yapılan otobüs satış anlaşması ve yüksek getiri sağlayan savunma sanayi grubundaki yeni iş miktarı şirket için halihazırda güçlü olan 4Ç23 beklentilerimiz, 2024 yılının genelinde de beklediğimiz döviz bazındaki güçlü büyüme şirketin temel temaları olarak gözümüze çarpmakta. 2024 yılında şirkette %80’e yakın FAVÖK büyümesi öngörmekteyiz. Bu bağlamda tavsiyemizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye, adil değer tahminimizi ise hisse başına TL408’den TL580’e yükseltiyoruz.

gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s