Gedik Yatırım – Model Portföy / 20.06.2023

Gedik Yatırım – Model Portföy / 20.06.2023

- Özet -

gedik-yatirim-model-portfoy-20-06-2023

Model portföye Kardemir ve Sabancı Holding ekliyor, Enka Holding’den kar alıyoruz.

Kardemir’de ton başına FAVÖK rakamlarında kademeli olarak (olumlu) normalleşme beklentimizden, ve katmadeğeri yüksek ürünlerin toplam satışlardaki artan payının pozitif marj etkisi beklentimizden ötürü model portföyümüze ekliyor; sektör oyuncuları içinde özellikle Kardemir özelinde en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz.

Sabancı Holding’de ise, daha yüksek döviz üretimi sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak Enerji&Iklim, Yüksek Malzeme Teknolojileri ve Dijital Teknolojilere yaptığı yatırımların Şirket NAD iskontosunu orta vadede daraltacağına olan inancımızdan ötürü model portföyümüze ekliyoruz.

Bankacılık sektöründe ise önümüzdeki dönemde karlılığı olumlu yönde etkileyecek haber akışı ihtimalinin arttığını düşünmekteyiz. Şöyle ki; faizlerdeki artış ve regulasyonlarda yumuşama beklentimize paralel olarak TCMB düzenlemeleri ile politika faizine endekslenen TL ticari kredi getirilerinin artarken, halihazırda TL mevduat payı ve dövizden dönüşüm hedefleri kaynaklı yüksek olan TL mevduat faizlerinin yatay kalmasını veya düşüş seyri izlemesini bu sayede de TL kredi-mevduat makasında kısa vadede önemli bir toparlanma görülmesini beklemekteyiz. Bunun yanında faizlerdeki artışla birlikte bankaların TCMB’den yaptığı fonlamanın maliyeti de artacaktır fakat kredi getirilerindeki artış ve düzenlemelerdeki yumuşama bankaların ana faaliyet gelirlerinin daha sağlıklı oluşmasını sağlayacaktır. Menkul kıymetler tarafına baktığımızda ise faiz artırım senaryosunda bankaların elindeki sabit faizli tahvillerin muhasebeleştirme politikaları sebebiyle gelir tablosuna etki etmeyeceğini ve oldukça düşük seviyede oldukları için sermayeye etkisinin de yönetilebilir seviyede olduğunu düşünmekteyiz. Menkul kıymetler portföyünde sabit faizli tahvillere kıyasla çok daha yüksek yer kaplayan TÜFE’ye endeksli tahviller ve değişken faizli tahviller ise faiz artırımına adaptasyonda sorun teşkil etmeyecektir. Özetle kademeli faiz artırımı ve regülasyonlardaki gevşemenin bankacılık sektörünün ana faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmelerini sağlayacağını ve kısa- orta vadede banka bilanço yapısını olumlu etkilemesini bekleriz.

gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s