A1 Capital Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 1Ç23 Bilanço Değerleme

A1 Capital Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 1Ç23 Bilanço Değerleme

- Özet -

Güçlü Net Nakit ve Operasyonlar

Türk traktör 2023 yılının ilk çeyreğinde 1.39 milyar TL net kar açıklayarak karını yıllık bazda %193 artırdı. Net kar marjı geçen yılın aynı dönemine göre %11.5 seviyesinden %14,68’e yükseldi.

Şirketin güçlü satışları ve operasyonel performansı karlılığı artırırken aynı zamanda ertelenmiş vergi, karı destekledi.

Şirketin 1Ç23 satış gelirleri yıllık bazda %%139 artarak 9.5 milyar TL seviyesine yükseldi. Özellikle y urt içi pazardaki satış büyümesi %167 artarak 8.3 milyar TL seviyesine ulaştı. Yurtdışı satışları ise yıllık bazda %71 büyüyerek 2.66 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlk 3 ayda rekor traktör satışı gerçekleştiren Türk traktör toplam cironun %18’ini oluşturan traktör dışı gelirlerde ise %146’lık bir büyüme yakaladı. SMM’deki %134’lük artış ise satış gelirlerini etkiledi. 1Ç23’te şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %35 artışla 9bin adet, ihracat satış hacmi %15 yükselişle 5bin adet ve toplam satış hacmi ise %27 büyümeyle 14bin adete ulaştı .Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %40’tan %36’ya gerilemiş oldu.

Brüt kar yıllık bazda %207 artarak 2.2 milyar TL’ye yükseldi. Fiyatlama kaynaklı pozitif etki ve elverişli ürün dağılımı brüt karlılığı artıran etmenler oldu. Brüt kar marjı ise brüt kar ise %23.3 seviyesine yükseldi.

FAVÖK yıllık bazda %216 artış göstererek 1.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Marjların iyileşmesi sayesinde yükselen trend yakalandı. FAVÖK marjı ise %19.1 seviyesine yükseldi.

Artan üretim hacmi ve satışlar, yurtiçi traktör pazarındaki gelişmelerle birlikte hem tarım kredileri ve sübvansiyonlar hem de tedarik zincirindeki iyileşmeler TürkTraktör’ü öne çıkıyor.

2023 yılına ilişkin hem pazar hem de iç piyasa traktör satış beklentilerini yukarı revizesi, güçlü operasyonel nakit akışı ile 1,3 milyar TL’lik güçlü net nakit pozisyonu ve INA değerlendirmemize göre Türk Traktör için 12 aylık hisse başı fiyat hedefimizi 747 TL ile ALIM yönünde başlatıyoruz.

– 2023 yılının üç ayında 24.014 adet traktör üreten Türkiye’de toplam üretimin %57’si TürkTraktör tarafından karşılanmıştır.
– TürkTraktör’ün 2023 yılının 3 ayında yurtiçi yerli traktör satışları geçen yıla göre %35 arttı.
– 2023 yılının 3 ayında yurt içi ithal traktör satışları geçen yıla göre %120 arttı.

2023 yılı Beklentileri (Revize)
– Türkiye traktör Pazar büyüklüğü : 59.00-65.00 adet
– İç piyasa traktör satılışları: 28.00-32.00 adet
– İhraç traktör satışları : 17.250-19.250 adet
– Yatırım harcamaları :1.000-1.300 milyon TL

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s