Ahlatcı Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ahlatcı Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Hedef Fiyat (TL) 920,00

Türk Traktör’ün net karı 3Ç23’te 3Ç22’ye göre %316 artışla 2.717 mn. TL olmuştur. Açıklanan bu rakam piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan 3Ç23 net karı 2Ç23’e göre ise %25 artış kaydetmiştir. Net kar artışında yurt içi talepteki güçlü seyir ile birlikte fiyat artışlarının satış gelirlerinde yarattığı artışın etken olduğu görülmektedir.

Türk Traktör’ün satış gelirleri 3Ç23’te 3Ç22’ye göre %111 artarak toplam 12.088 mn. TL’ye olmuştur. Gelirlerdeki yükselişte fiyat artışları yanında maliyet yönetiminin etken olduğu görülmektedir. Şirket’in yurt içi satışları 3Ç22’ye göre %124 artışla 10.376 mn TL olarak gerçekleşmiştir. (2Ç23’e göre ise artış %12.7) Yurt dışı satışları ise 3Ç23’de geçen yılın aynı dönemine göre %75 artışla 3.159 mn. TL olarak gerçekleşmiştir. (2Ç23’e göre artış %8.5). Şirket 9A23’de traktör satışında rekor seviyeye ulaşırken toplam satış gelirlerinin %18’ini oluşturan traktör dışı gelirlerde ise %88 oranında artış yaşanmıştır. Şirketin 9A23 döneminde traktör cirosunda %131 oranında artış meydana gelmiştir.

Adet bazında bakıldığında Şirket’in yurt içi traktör satışlar 9A23’de yıllık bazda %31 artışla 24.555 adet olmuştur. İhracat adedi ise aynı dönem aralığında %11 artışla 13.902 adet olmuştur. Şirket’in toplam satış hacmi 3Ç23’te ise 2Ç23’e göre %43 artışla 11.688 adete yükselmiştir. Toplam satış hacminde 3Ç23’te zayıf ihracat performansı negatif bir etki yaratmıştır. Küresel boyutta ülke ekonomilerinde yaşanan yüksek enflasyon ve buna bağlı faiz artırımlarıyla oluşan ekonomik durgunluk etkisiyle küresel talep iki rekor çeyrek dönemin ardından 3Ç23’de stabilize olmuştur. Şirket’in pazar payı 9A22’de %43,8 iken 9A23’de pazar payında %43’e doğru hafif bir gerileme olduğu gözlenirken aynı dönem aralığında ihracattaki payı %78’den %83’e çıkmıştır.

Türk Traktör’ün brüt kar marjı 3Ç23’de 3Ç22’ye göre 1308 baz puan artışla %19.6’dan %32.7’ye ulaşmıştır. Oluşan bu artışta fiyat artışlarının yansıttığı yurt içi satış gelirlerindeki yükseliş, maliyetlerde gelirlerden daha düşük oluşan artış ve ürün dağılımdan gelen katkı önemli etkenler olmuştur.

Türk Traktör’ün FAVÖK’ü ise piyasa beklentisinin %14 üzerinde 3Ç23’de yıllık bazda %274 artışla 3.438 mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK artışında brüt kar marjındaki pozitif ivme ile artmaya devam eden marjlar etkili olmuştur. FAVÖK marjı ise 3Ç23’te yıllık 1240 baz puan artışla %16’dan %28.4’e yükselmiştir.

Türk Traktör 3Ç22’de 98.9 mn. TL net finansal gider yazarken 3Ç23’de faiz gelirlerindeki yükselişin etkisiyle 89.6 mn. TL net finansal gelir kaydetmiştir. Şirket’in 3Ç22’te 555 mn. TL olan net borç pozisyonu ise 3Ç23’te 4.107 mn TL net nakde dönüşmüştür.

Türk Traktör, 2023 yılı için revize edilmiş beklentilerine göre TÜİK’in aylık raporlarında yer alan pazar adetlerinin Şirket beklentilerinin üzerinde kalması nedeniyle iç piyasa traktör satışlarını önceki 33.500-36.500 adetten 35.500-37.000 adete yükseltmiştir. İhraç traktör satışları ise 15.750- 16.250 adet olarak belirlenmiştir. Yatırım harcamalarının ise 1.100-1.300 mn TL olması beklenmektedir.

Türk Traktör için İNA ve Çarpan Analizi değerlendirmemize göre hedef hisse fiyatımızı 920 TL olarak belirliyoruz. Hesaplanan hedef fiyat cari hisse fiyatına göre %13 prim potansiyeline işaret etmektedir.

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s