Dinamik Menkul – Garanti BBVA (GARAN) 1Ç23 Bilanço Analiz Raporu

Dinamik Menkul – Garanti BBVA (GARAN) 1Ç23 Bilanço Analiz Raporu

- Özet -

Garanti BBVA 1Ç23 konsolide olmayan finansallarında 15,735 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 13.1 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %21 ç/ç daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %92 oranında artış göstermiştir ve 1Ç23’te özsermaye karlılığı %38.6 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek aktif kalitesinin korunduğu, net faiz marjının bir önceki döneme göre baskılandığı, bankacılık hizmet gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin yüksek oranlı yıllık artış sergilediği bu dönemde beklenti üzerinde gelen kar rakamının hisse fiyatı üzerinde sınırlı bir olumlu etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

Garanti BBVA için AL önerimizi korurken hedef fiyatımızı 37.00 TL’ye revize ediyoruz (önceki: 36.30 TL).

Bu dönemde öne çıkan hususlar:
1) %10.5 TL kredi büyümesi (konut, oto, genel amaçlı tüketici kredisi ve kredi kartı kredileri bu dönemde çeyreksel bazda sırası ile %14.6, %39.3, %15.1 ve %29.7 oranında artış gösterirken TL ticari krediler orta tek haneli bir çeyreksel büyüme göstermiştir,
2) Sektör trendinin aksine YP cinsinden krediler bu dönemde çeyreksel olarak USD bazında %8.4 artış kaydetmiştir,
3) Mevduat büyümesi kredi büyüme hızının üzerinde gerçekleşmiş ve mevduatın krediye dönüşüm oranı, özellikle TL tarafta, belirgin bir iyileşme göstermiştir,
4) Net faiz marjı önceki döneme göre 6.5 puan daralırken, TÜFE’ye endeksli bonolar bu daralmaya ~510 bps, TL kredi/mevduat faiz makası ise ~240 bps olumsuz katkı sağlarken, swap ve diğer fonlama kaynakları ise sınırlı olumlu katkı sağlamıştır,
5) vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı faizlerdeki yükselişin de etkisi ile ~5 puan kadar azalarak %44 olarak gerçekleşmiştir, vi) güçlü aktif kalitesi korunmuş takipteki kredi oranı 21 bps ç/ç gerileme ile %2.4 olurken, takipteki krediler için ayrılan toplam karşılık oranı da 360 bps ç/ç artış ile %213.9 olarak gerçekleşmiştir,
6) faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri bu dönemde sırası ile yııllık bazda %140 ve %106 oranında artış kaydetmiştir. Garanti BBVA 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.52x F/DD ve 2.31x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Bankanın 2023’te %18 kar daralması ile %26.6 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %18.8 ve %70.4), 8.0 milyar TL’lik serbest karşılık ve %18.0 SYR (Çekirdek SYR: %15.8) ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

Garanti BBVA 2023 yılı beklentileri. Garanti BBVA 2023 yılında TL kredilerin enfasyona paralel büyümesini, YP kredilerin yatay bir seyir izlemesini, kur etkisi hariç net kredi riski maliyetinin 2022 yılına göre 55 bps kadar gerileyerek 100 bps civarında olmasını, TÜFE’ye endeksli bonolar hariç net faiz marjının 185 bps daralmasını (2022’de 195 bps y/y artış), komisyon geliri büyümesinin ortalama enflasyon üzerinde gerçekleşmesini ve operasyonel giderlerin de %100 civarında artmasını bekliyor. Banka bu beklentileri sonucunda 2023 yılında özsermaye karlılığının %28’in üzerinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bizim beklentimiz ise % 18 y/y daralma ve %26.6 özsermaye karlılığı şeklindedir.

turkiye-garanti-bankasi-a-s