Dinamik Menkul – Halk Bankası (HALKB) 1Ç23 Bilanço Analizi

Dinamik Menkul – Halk Bankası (HALKB) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri TUT
Hedef Hisse Fiyatı, TL 12.90
Yükselme Potansiyeli 25%

Halkbank 1Ç23 konsolide olmayan finansallarında 4,256 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 4.1 milyar TL idi. 1Ç23’te bankanın net kar rakamı %26 ç/ç daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise %110 oranında artış kaydetmiş, özsermaye karlılığı %16.2 olarak gerçekleşmiştir. Banka bu dönemde deprem bölgesine bağış olarak 7 milyar TL gider kaydetmiştir. Beklentiler dahilinde gelen sonuçların hisse fiyatı üzerinde etkisi olmayacağını düşünüyoruz.

Halkbank için TUT önerimizi ve 12.90 TL hedef fiyatımızı koruyoruz.
Bu dönemin öne çıkan hususları:
i) TL krediler %25.4 artarken büyüme ağırlıklı olarak ticari kredilerden kaynaklanmıştır. Konut, taşıt, genel amaçlı tüketici ve kredi kartı kredileri sırası ile %14.4, %26.8, %14.8 ve %17.1 oranında artış kaydetmiştir.
ii) YP krediler bu dönemde yatay kalmıştır.
iii) Net faiz marjı bir önceki döneme göre 318 baz puan daralırken, bu daralmaya TÜFE’ye endeksli bonolar 140, TL kredi/mevduat faiz makası ise 230 baz puan katkı sağlamıştır.
iv) Vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payı %28.5 olarak yatay kalmıştır.
v) Kuvvetli tahsilat performansı ile bu dönemde de net takibe intikal -763 milyon TL olarak gerçekleşirken, yüksek kredi büyümesinin de etkisi ile takipteki kredi oranı bir önceki döneme göre 43 baz puan düşüşle %1.8 olarak gerçekleşmiştir. Takipteki kredi karşılık oranı 8 puanlık ç/ç artış ile %295 seviyesine yükselmiştir.
vi) Faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri sırası ile yıllık bazda %383 ve %168 artmış, banka bu dönemde deprem bölgesi için 7 milyar TL bağış gideri kaydetmiştir. Halkbank 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.50x F/DD ve 2.93x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Halkbank’ın 2023’te 23.4 milyar TL net kar ile %19.7 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oranları (Grup 2 ve 3 krediler için %42.4 ve %82.6) ve %15.2 SYR (Çekirdek SYR: %11.7) ile olası risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

Sektördeki diğer bankalara göre fiyat çarpanları biraz daha yüksek olan Halkbank hissesi için TUT önerimizi sürdürüyoruz.

2023 beklentilerimiz. Halkbank’ın 2023 yılında yıllık %60 artış ile 23.4 milyar TL kar elde etmesini modelliyoruz. Enflasyona endeksli bonolar için 2023 yılı için yaklaşık %35 enflasyon tahmini kullanıyoruz. Faiz kazandıran varlıklarının %11.1’ini oluşturan TÜFE’ye endeksli bonolar önemli katkı sağlamaya devam edebilir. TL kredi mevduat faiz makasında 2023 yılında 2022’ye göre 170 bps daralma öngörüyoruz. Swap ile düzeltilmiş net faiz marjını da 2022 yılında hesapladığımız %6.5’in 150 bps kadar altında öngörüyoruz. Kredi kalitesinde gerek Halkbank gerekse de sektör için önemli bir risk öngörmüyoruz. Kredi faiz oranlarının üzerinde ciro ve gelir artışları şirketlerin ve bireylerin borç ödeme kapasitesini destekliyor. Olası takibe intikaller ise yüksek karşılık oranları sayesinde kolaylıkla tolore edilebilir. Bankacılık hizmet gelirlerinde iyi bir yılın ardından yavaşlama ile 2023’te %68 artış yönünde. Faaliyet giderleri ise 2023’te de enflasyonun üzerinde %136 artabilir.

turkiye-halk-bankasi-a-s