Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 3Ç23 Bilanço Analizi

Dinamik Menkul – İş Bankası (ISCTR) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı : TL 22.00
Hedef Hisse Fiyatı : TL 31.00
Yükselme Potansiyeli : 41%

İş Bankası 3Ç23 konsolide olmayan finansallarında 20.55 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 19.1 milyar TL idi. Bankanın net kar rakamı %10.5 ç/ç ve 36.6% y/y artarken, bu dönemde özsermaye karlılığı %38.2 olarak gerçekleşmiştir. Beklenti üstü net kar ve yüksek karşılık oranları ve ~6.5 milyar TL serbest karşılık ile açıklanan sonuçların hafif olumlu bir etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.

İş Bankası için AL önerimizi korurken hedef fiyatımızı 31.00 TL’ye yükseltiyoruz (önceki: 27.60 TL). Bu dönemin önce çıkan hususları: i) %9.3 ç/ç TL kredi büyümesi (konut, taşıt, genel amaçlı tüketici ve kredi kartı kredileri sırası ile %5.1, %0.2%, %9.6 ve %25.2 büyürken, TL ticari kredilerdeki büyüme ise %5 seviyesinde gerçekleşmiştir), ii) 7.0% ç/ç YP kredi daralması, iii) 87 bps ç/ç marj daralması (TL kredi/mevduat faiz makası 219 baz puan negatif yönde katkı sağlarken, TÜFE’ye endeksli bonolar ise 109 baz puan pozitif etki etmiştir), iv) vadesiz mevduatın toplam içerisindeki payının %41.9 ile bir önceki döneme göre 290 baz puan daralması, v) tahsilat intikalden fazla olduğu için net takibe intikal bu dönemde -1.24 milyar TL olarak gerçekleşmiş, takipteki krediler için ayrılan karşılık oranı ise bir önceki döneme göre 14.5 puan artarak %178.5 seviyesinde gerçekleşmiştir ve vi) faaliyet giderleri ve bankacılık hizmet gelirleri 9A23’te sırası ile yıllık %119 ve %138 artmıştır. 1 yıl ileriye dönük tahminlerimize göre 0.80x F/DD ve 3.73x F/K çarpanları ile işlem gören İş Bankası’nın 2023’te %9 kar artışı ile %31.7 özsermaye karlılığı yakalamasını bekliyoruz. Yüksek karşılık oran- ları (Grup 2 ve 3 krediler için %15.7 ve %80.8) ve %20.9 SYR (Çekirdek SYR: % 17.2) ve yaklaşık 6.5 milyar TL’lik serbest karşılık ile olası risklere karşı oldukça korunaklı olduğunu düşünüyoruz.

Beklenti ve görünüm. Banka i) %40 üzeri TL kredi büyümesi, ii) Net faiz marjında yaklaşık 180 bps daralma ile %5 civarında bir seviye, iii) komisyon gelirlerinde ve operasyonel giderlerin her ikisinde de ~%100 yıllık artış, iv) takipteki kredi oranının %3’ün altında kalmasını, v) net kredi risk maliyetinin yaklaşık 55 bps artış ile ~150 bps civarında olmasını, beklemektedir. Bu beklentilerin ardından banka 2023 yılında özsermaye karlılığını ~%30 seviyesinde öngörmektedir. Bizim beklentimiz büyüme tarafında bankaya paralel, marj konusunda biraz daha temkinli. Komisyon ve operasyonel giderlerdeki artışta ise bankaya göre daha yüksek artış oranları tahmin ediyoruz. Bu beklentilerimizim ardından İş Bankası’nın 2023 yılında yıllık %9 civarında kar artışı ile 66.8 milyar TL net kar ve %31.7 özsermaye karlılığı elde etmesini bekliyoruz. 2024 yılında ise ekonomik büyümenin 22023 yılına göre biraz daha yavaş olabileceği varsayımı altında kredi büyüme hızının %30 seviyesinin altına doğru yavaşlamasını, net faiz marjının seneye yüksek bir baz ile girilebilecek olmasından dolayı 20 baz puan kadar iyileşmesini, ekonomideki daha yavaş seyre bağlı olarak net kredi risk maliyetinin 30 baz puan kadar artmasını, komisyon gelirlerinin ve operasyonel giderlerin ise yıllık %50 civarında artmasını öngörüyoruz. Bu tahminlerimizin sonucunda yaklaşık olarak 58 milyar TL net kar ve %22.5 özsermaye karlılığı tahmin ediyoruz.

turkiye-is-bankasi-a-s-class-c