Galata Menkul – Arçelik (ARCLK) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Arçelik (ARCLK) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : AL
Hisse Fiyatı : 151,70
Hedef Fiyat : 187,00
Getiri Potansiyeli : 23,3%

Arçelik, 2023/Q3’de geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre; 58.218 Mn TL olan satış gelirlerini %70,0 oranında, 6.414 Mn TL olan FAVÖK rakamını %120,1 oranında ve 1.001 Mn TL tutarındaki net kârını da %198,1 oranında artırmış durumda. Satış gelirlerindeki %70,0’lik artışta; Türkiye’de devam eden güçlü adetsel büyüme(iç satışlar; 2022/Q3’de 10.128 adet, 2023/Q3’de 22.403 adet), fiyat artışları ve TL’deki değer kaybı etkili oldu.

Şirketin Kâr Marjları, Önceki Çeyreğe Göre Yükseldi
2023/Q3’deki çeyreklik performansa bakacak olursak; satış gelirlerinde %24,0 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 68,05 düzeyinde yer alan SMM oranının 67,23’e gerilemesiyle brüt kâr rakamındaki artış oranı %27,2 oldu. Şirketin faaliyet giderleri(-) 2.920 Mn TL artış gösterirken, buna karşın; brüt kârdaki 4.079 Mn TL’lik artışın başlı başına desteği ile FAVÖK’deki çeyreklik artış oranı %28,1 olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 281 Mn TL olan net diğer esas faaliyet giderleri(-), ticari işlemlere ilişkin net kur ve vade farkı giderleri öncülüğünde cari çeyrekte 1.093 Mn TL’ye yükselmiştir. Faiz ve kur farkı gelir/giderleri ile türev araç kâr/zararlarındaki değişimlerden kaynaklı olarak net finansman giderlerinde(-) de 126 Mn TL artış olurken, vergi giderleri(-) ise 235 Mn TL azalış göstermiştir. Tüm bu rakamlar sonucunda ortaya çıkan 1.001 Mn TL’lik net dönem kârı ise; önceki çeyrekte 492 Mn TL düzeyinde yer alan aynı kaleme göre %103,5 oranında artış kaydetmiş durumda. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel değişimlere göz atarsak; brüt kâr marjının %31,9’dan %32,8, FAVÖK marjının %10,7’den %11,0’a ve net kâr marjının da %1,0’dan %1,7’ye yükseldiği görülmekte. Şirketin, 2023/Q3’deki satış gelirlerinin dağılımında; yurt dışı satışların payı önceki çeyrekteki %61 seviyesinden %62’ye yükselmiştir. Önceki çeyrekte, 2.209 Mn TL açık(-) veren net yabancı para pozisyonu; cari çeyrekte 5.037 Mn TL açık verir duruma yükselirken, özsermaye kârlılığı ise; 2023/Q2’deki 17,8 seviyesinin bir miktar üzerinde, 18,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 2023 yılı beklentilerine göz atacak olursak; Türkiye pazarı için daha önce %60 civarında öngörülen hasılat büyüme hedefi %75 civarına yükseltilirken, daha önce %- 2/%+2 civarında beklenen uluslararası hasılat büyümesi ise; cari çeyrek sonundaki yeni tahminlerde %4 civarında daralma(-) olarak revize edildi. %10,5 civarındaki FAVÖK marjı ve 300 Milyon Euro civarındaki yatırım harcamaları tahminleri ise; yeni beklentilerde olduğu gibi korunmuş durumda.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 167,00 TL olan hedef fiyatımızı 187,00 TL’ye yükseltiyoruz ve EPG(Endekse Paralel Getiri) olan tavsiyemizi de ‘AL’a çeviriyoruz.

arcelik-a-s