Galata Menkul – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı 306,50
Hedef Fiyat 412,00
Getiri Potansiyeli 34,4%

Bim Birleşik Mağazalar, cari çeyrekte(2023/Q3) 74.406 Mn TL olan ‘’Satış Gelirleri’’ni; geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre %80,7 oranında, 6.672 Mn TL tutarındaki ‘’FAVÖK’’ rakamını %129,9 oranında ve 3.849 Mn TL tutarındaki ‘’Net Kâr’’ rakamını da; %116,8 oranında artırmış durumda. Eylül sonu itibariyle 12.046 adet(10.817 adet BİM Türkiye, 223 adet FİLE Türkiye, 668 adet BİM Fas ve 338 adet BİM Mısır) mağaza sayısına ulaşan şirketin, cirosundaki güçlü artışta; gıda enflasyonunun yüksek seyri yine önemli rol oynarken, asgari ücrette çeyrek başında yaşanan artış ise faaliyet giderlerini yükselten bir etkiye neden olmuştur. Buna karşın, maliyetlerde yaşanan 3 puanın üzerindeki azalış ise; hasılattaki güçlü artışın etkilediği FAVÖK ve Net Kâr rakamlarında oluşan daha hızlı artışı desteklemiştir.

Şirketin Kâr Marjları, Önceki Çeyreğe Göre Artış Gösterdi
2023/Q3 finansallarını, çeyreklik performans açısından incelediğimizde ise; ‘’Satış Gelirleri’’nde %28,6 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) 81,52 düzeyinde yer alan ‘’SMM Oranı’’nın 79,07’ye gerilemesiyle; ‘’Brüt Kâr’’ rakamı %45,6 oranında ve ‘’FAVÖK’’ tutarı da %55,4 oranında artış kaydetmiştir. Önceki çeyrekte 428 Mn TL net ‘’Diğer Esas Faaliyet Geliri(+)’’ yazan şirket, cari çeyrekte aynı kaleme sadece 67 Mn TL gelir kaydetmiştir. Yine, önceki çeyrek finansallarında; net 381 Mn TL ‘’Finansman Gideri(-)’’ ve 505 Mn TL ‘’ Vergi Gideri(-)’’ yazan şirketin, cari çeyrekte; 523 Mn TL net Finansman Gideri(-) ile 1.389 Mn TL Vergi Gideri(-) kaydetmesi ‘’Net Kâr’’ı sınırlayan faktörler arasında yer almıştır. Öte taraftan, Yatırım Faaliyetlerinden önceki çeyrekte 57 Mn TL gelir(+) elde eden şirket, cari çeyrekte ise aynı kaleme 278 Mn TL gelir yazmıştır. Tüm bu rakamlar sonrasında ortaya çıkan 3.849 Mn TL’lik ‘’Net Dönem Kârı’’ndaki çeyreklik artış oranı %35,3 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin, kâr marjlarındaki çeyreksel(2023/Q2-2023/Q3) değişimlere göz atarsak; ‘’Brüt Kâr Marjı’’ %18,5’den %20,9’a, ‘’FAVÖK Marjı’’ %7,4’den %9,0’a ve ‘’Net Kâr Marjı’’ da %4,9’dan %5,2’ye yükselmiştir. Şirketin, önceki çeyrekte 87 Mn TL düzeyinde yer alan net ‘’Yabancı Para(Döviz) Pozisyonu Açığı’’, cari çeyrekte 14 Mn TL ‘’Döviz Fazlası’’na dönüşmüştür. ‘’Özsermaye Kârlılığı’’ ise; 2023/Q2’deki 48,3 seviyesinden 48,5’e sınırlı yükselmiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin 2023 yılı beklentilerinde revizeye gidilmiştir. Buna göre; satış artışı beklentisi %80 civarında(önceki %75+/-5) yer alırken, TFRS-16 etkilerini de içeren FAVÖK marjının %7,5- %8,0(önceki %7,0-7,5) aralığında olması öngörülüyor. Şirketin 2023 yılı yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %3,2(önceki %3,5) düzeyinde olması planlanmakta.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu finansallar ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde(son olarak 10 Ekim 2023 tarihinde, uzun vadeli model portföyümüzde fiyat revizesi yapmıştık) 12 aylık periyot için 376,00 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 412,00 TL’ye yükseltiyoruz ve ‘AL’ olan tavsiyemizi de koruyoruz.

bim-birlesik-magazalar-a-s