Galata Menkul – MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) 3Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri : Endekse Paralel Getiri
Hisse Fiyatı : 169,60
Hedef Fiyat : 191,50
Getiri Potansiyeli : 12,9%

MLP Sağlık Hizmetleri(MedicalPark), 2023/Q3’de geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q3) göre; 4.869 Mn TL tutarındaki ‘’Satış Gelirleri’’ni %96,7 oranında, 1.242 Mn TL tutarındaki ‘’FAVÖK’’ rakamını %110,6 oranında ve 689 Mn TL tutarındaki ‘’Net Kârı’’nı da %49,2 oranında artırdı. Şirketin hasılatındaki alt kırılımlarda; ‘’özel sağlık sigortaları’’, hasılatı en yüksek büyüme gösteren segment oldu. Özel sağlık sigortaları segmenti, tamamlayıcı sağlık sigortasının devam eden güçlü büyümesi sayesinde 2023/Q3’te %126 oranında büyüdü. Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı ise, cari çeyrekte %56 oranında büyüdü. Ayrıca, Türk Tabipler Birliği’nin katsayı artışları ve Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) kapsamında yapılan fiyat artışları da; 3.Çeyrek cirosu üzerinde etkili oldu. Etkin stok yönetimi ise, artan maliyetlerin etkisini sınırlayarak/geciktirerek FAVÖK’ü destekledi.

SMM Oranındaki Azalış, FAVÖK’ü Destekledi
2023/Q3 finansallarını çeyreklik performans açısından inceleyecek olursak;
‘’Satış Gelirleri’’nde %31,8 oranında artış görülürken, önceki çeyrekte(2023/Q2) %71,25 düzeyinde yer alan SMM oranının 69,17’ye gerilemesiyle; ‘‘Brüt Kâr’’ ve ‘’FAVÖK’’ rakamlarındaki artış oranları, sırasıyla %41,4 ve %38,7 oldu. Şirketin net kârına etki eden tali gelir/giderlerindeki değişimler ise şöyle oldu;
– Önceki çeyrekte, şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan kur farkı gelirlerinin desteklemesiyle ‘’Diğer Esas Faaliyetleri’’nden net 150 Mn TL tutarında gelir(+) kaydeden şirket, cari çeyrekte aynı kaleme 38 Mn TL tutarında gider(-) yazmıştır.
– Yine, önceki çeyrekte ‘’Yatırım Faaliyetleri’’nden 39 Mn TL gelir(+) elde edilirken, cari dönemde Kur Korumalı Mevduat ve Sabit Kıymet Satış Geliri gibi alt kalemlerden elde edilen net gelir(+) tutarı ise sadece 2 Mn TL olmuştur.
– Önceki çeyrekte, şirket finansallarına 239 Mn TL tutarında net ‘’Finansman Gideri(-)’’ kaydedilirken; cari çeyrekte, faiz giderleri ağırlıklı olarak ortaya çıkan net finansman gideri(-) tutarı 298 Mn TL olmuştur.
– Şirket, önceki çeyrekte 65 Mn TL tutarında ‘’Ertelenmiş Vergi Geliri(+)’’ elde ederken, cari çeyrekte aynı kaleme 17 Mn TL gelir(+) yazmıştır.
Tüm bu değişimler sonrasında, 689 Mn TL tutarında ‘’Net Dönem Kârı’’ ortaya çıkarken; önceki çeyreğe göre net kârdaki artış oranı sadece %0,3 olmuştur. Şirketin kâr marjlarındaki çeyreklik değişimlere bakacak olursak; Brüt Kâr Marjı önceki çeyrekteki %28,8 seviyesinden %30,8’e ve FAVÖK Marjı %24,3’den %25,5’e yükselirken, Net Kâr Marjı ise %18,6’dan %14,2’ye gerilemiştir. Net Yabancı Para(Döviz) Pozisyonu; 2023/Q2’deki 464 Mn TL’den, 310 Mn TL’ye düşerken, Özsermaye Kârlılığı da; önceki çeyrekteki 114,5 seviyesinden, son 6 çeyreğin en düşük noktası olarak 110,3’e gerilemiştir.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu finansallar ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki değerlendirmemizde belirttiğimiz 12 aylık periyot için 138,00 TL olan hedef fiyatımızı 191,50 TL’ye yükseltiyoruz. ‘’AL’’ tavsiyemizi ise ‘’Endekse Paralel Getiri(EPG)’’ye çeviriyoruz.