Galata Menkul – Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) 1Ç23 Bilanço Değerlendirme

Galata Menkul – Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) 1Ç23 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Öneri AL
Hedef Fiyat 652,00
Getiri Potansiyeli 53,7%

Pegasus Hava Taşımacılığı(Pegasus)’nın 2023/Q1 finansallarını incelediğimizde; 8.793 Mn TL tutarındaki satış gelirleri önceki yılın aynı çeyreğine(2022/Q1) göre %116,4 oranında ve 1.204 Mn TL tutarındaki FAVÖK rakamı %252,0 oranında artış kaydederken, 598 Mn TL tutarındaki net zararı ise %45,6 oranında azalış gösterdi. Senenin 1. çeyrekleri havacılık sektörü açısından düşük sezon olmasına karşın, 2023/Q1’de tatil-dinlence amaçlı seyahat talebinde görülen ivme ile birlikte kuvvetli bir trafik hacmi ortaya çıktı ve senelik bazda toplam AKK(arz edilen kapasite) %30, dış hat AKK’si %35 artış kaydetti. Toplam doluluk oranı 3,6 puan artışla %84,4’e ulaşırken, dış hat doluluk oranı ise 6,1 puan artışla %83,7 düzeyinde gerçekleşti. Satış gelirlerindeki artışta; trafik artışının yanı sıra, kuvvetli birim gelirler ve yan gelirlerdeki büyüme de etkili oldu. Toplam maliyetlerde görülen %50 oranındaki artışta ise; yakıt ve personel kalemlerinde görülen %63 oranındaki artışlar en önemli etken oldu.

Satış Maliyetlerindeki Çeyreklik Artış; Kâr Marjlarını da Baskıladı!
Şirketin 2023/Q1 finansallarını, çeyreklik performans açısından incelediğimizde ise; satış gelirleri %29,5 oranında azalış gösterirken, önceki çeyrekte(2022/Q4) 72,60 düzeyinde yer alan SMM oranının cari çeyrekte 97,24(son 4 çeyreğin en yükseği) seviyesine yükselmesi sonrasında; brüt kâr rakamındaki çeyreklik azalış oranı %92,9 olmuştur. Toplam net faaliyet giderlerindeki azalış ile FAVÖK tarafındaki çeyreklik azalış oranı ise %69,6 oldu. Önceki çeyrekte, yatırım faaliyetlerinden nette 96 Mn TL gelir(+) yazan şirket; cari çeyrekte 148 Mn TL gelir kaydetmiş durumda. Önceki çeyrekteki 655 Mn TL’lik net finansal gelir(+) tutarı ise; cari çeyrekte 492 Mn TL net finansal gidere(-) evrilmiş durumda Ayrıca, 2022/Q4’de 609 Mn TL ertelenmiş vergi geliri(+) elde edilmesine karşın; 2023/Q1’de ortaya çıkan ertelenmiş vergi gelirinin sadece 10 Mn TL olmasıyla birlikte, net dönem kârı/zararı kaleminde 598 Mn TL tutarında zarar yazıldı. Şirketin kâr marjlarındaki değişimlere(2022/Q4’den 2023/Q1’e) bakacak olursak; brüt kâr marjı %27,4’den %2,8’e, FAVÖK marjı %31,8’den %13,7’ye ve net kâr marjı da %33,3’den %-6,8’e gerilemiş durumda. 2023/Q1’de satış gelirlerinin dağılımında; yurt dışı satışların payı, önceki çeyrekteki %83 seviyesinden %80’e gerilemiştir. Şirketin, net yabancı para pozisyon miktarı; önceki çeyrekte 17.663 Mn TL döviz açığına(-) işaret ederken, cari çeyrekteki döviz açığı miktarı; 19.767 Mn TL oldu. Öz sermaye kârlılığı ise; 2022/Q4’deki %69,4 seviyesinden %61,0 düzeyine gerilemiştir.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin 2023 yılı toplam AKK’sinde; 2022 yılına göre %20 artış öngörüsü korunmakla birlikte, ikinci çeyrekten itibaren 2022 yılından gelen yüksek baz etkisinin görülmesi de beklenmekte. Ayrıca, 2023 toplam dış hat yolcu oranında 1-2 puan ve gelir/misafir oranında yüksek tek haneli artış tahmin edilmekte.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda; önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 628,85 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 652,00 TL’ye revize etmekle birlikte, ‘AL’ tavsiyemizi de koruyoruz.

pegasus-hava-tasimaciligi-a-s-2