Galata Menkul – Tav Havalimanları (TAVHL) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Galata Menkul – Tav Havalimanları (TAVHL) 1Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Tav Havalimanları 2023/Q1’de, geçen yılın aynı çeyreğine(2022/Q1) göre; satış gelirlerini %116,9 ve FAVÖK rakamını %60,7 oranlarında artırırken, net kârı ise %173,7 oranında daraldı. Geçen yılın aynı çeyreğindeki yolcu sayısının %42 ve 2019 yılının aynı çeyreğindeki yolcu sayısının da %3 üzerinde yolcu sayısına ulaşan şirketin, cirosundaki güçlü yıllık artışı destekleyen unsurlarının başında; Rus hava sahasına alternatif teşkil eden Almatı Havalimanının geçen senenin üzerinde gösterdiği performans ve hizmet şirketlerindeki büyüme geldi. Aynı zamanda, FAVÖK’deki artışta da; %50’sini üreten Almatı’nın katkısı ön plana çıktı. Ancak, mevsimsellik etkisinin negatif işlediği sezonda; bir defaya mahsus olarak ödenecek olan deprem vergisinin tamamının bu çeyrekte muhasebeleştirilmesi ve daha yüksek finansman ve amortisman giderleri yazılması, yüksek zarar kaydedilmesine neden oldu.

Mevsimsellik Etkisi ve Gider Artışları; Operasyonel Sonuçları Etkiledi!

Şirketin, 2023/Q1 çeyreklik finansal performansını incelediğimizde; satış gelirleri mevsimsellik etkisiyle(4,1 Milyon civarında yolcu sayısında azalma gerçekleşti) önceki çeyreğe(2022/Q4) göre %12,4 oranında azalırken, SMM oranının 62,07’den 69,72’ye yükselmesiyle; brüt kârdaki yüzdesel azalış 30,1’i buldu. Faaliyet giderlerindeki iyileşme ve amortisman artışı; FAVÖK’deki azalışı %26,0 seviyesine çekti. Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların, önceki çeyreğin “baz etkisi” ile 462 Mn TL net gider yazmasının yanı sıra, finansal giderler ve vergi giderlerindeki artışlar kaynaklı olarak ise; 919 Mn TL düzeyinde çeyreklik zarar yazıldı. Şirketin, 2023/Q1’deki satış gelirlerinin dağılımında; yurt dışı satışların payı önceki dönemdeki(2022/Q4) %70 seviyesinden %67’ye gerilemesine karşın, iç hat için devam eden tavan bilet fiyatıuygulaması nedeniyle; iç hat yolcu gelirleri dış hat yolcu gelirlerinin altında kaldı. Şirketin, net yabancı para pozisyonu; 1.779 Mn TL’den 2.441 Mn TL’ye yükseldi. Özsermaye kârlılığı ise; önceki çeyrekteki 9,9 seviyesinin altında, %6,3 düzeyinde gerçekleşti.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin, 2023 yılı beklentileri incelendiğinde; toplam yolcu sayısının “daha önce ilan edildiği üzere” 81 Mn ile 91 Mn arasında olması öngörülürken, Euro bazında ciro beklentisi; 1.230-1.290 Mn Euro olmaya devam ediyor. Keza, şirketin Euro bazında FAVÖK beklentisi de; 330-380 Mn Euro olarak korunurken, Almatı havalimanının yaklaşık %30 pay alması beklenen 2023 yılı toplam yatırım harcaması tutarı tahmini ise 220-260 Mn Euro düzeyinde.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda, önceki değerlendirmemizde 12 aylık periyot için 115,00 TL olarak belirttiğimiz hedef fiyatımızı 121,85 TL olarak revize etmekle birlikte AL tavsiyemizi koruyoruz.

tav-havalimanlari-holding-a-s