Galata Menkul – Tüpraş (TUPRS) 4Ç22 Bilanço Analizi

Galata Menkul – Tüpraş (TUPRS) 4Ç22 Bilanço Analizi

- Özet -

Tüpraş, çeyreklik bazda geçen yıla göre satış gelirini %103,9, FVAÖK rakamını %139,1 ve net kârını %1135,2 oranında artırdı. Şirket, 2022/Q4 döneminde, piyasa beklentisi olan 13.770 Mn TL’nin üzerinde 17.589 Mn TL net kâr açıkladı. Pandemi sonrasındaki artan talep ve Rusya-Ukrayna savaşının arz sorunlarına neden olması ile marjlarda ortaya çıkan artışlar, kurdaki yükselişler ve ertelenmiş vergi gelirleri ile birlikte kârlılığı destekleyen unsurlar oldu.

Maliyet Azalışları, İhracattaki Daralmanın Etkilerini Nötrledi
Güçlü marjlarla desteklenen operasyonel faaliyetler sonrasında, satış gelirleri yıllık olarak %103,9 artarak 116.026 Mn TL seviyesinde gerçekleşti. Satış gelirinin %94’ü yurtiçinden gelirken, sadece %6’lık kısmı yurt dışı satışlardan oluştu. İhracat hacmindeki zayıflık toplam satış hacmine de etki etti. Bu bağlamda, satış gelirlerinde önceki çeyreğe(2022/Q3) göre yaşanan %23’lük düşüşe karşın; SMM oranı, yılın ikinci çeyreğinden itibaren düşüş ivmesini sürdürerek 83,22 seviyesinde gerçekleşti ve brüt kâr marjını destekledi. Çeyreklik olarak diğer faaliyet gelir/gider kaleminde; önceki çeyrekteki 3.775 Mn TL tutarındaki negatif rakama kıyasla sadece 100 Mn TL’lik negatiflik oluşu finansal açıdan pozitiflik içeren bir unsur. Diğer yandan, faaliyet giderlerinin satışlara oranı; gerek faaliyet giderlerindeki artış, gerekse de satış gelirlerinde yaşanan düşüşle geçmiş çeyreğin hayli üzerinde gelirken; buna karşın, ertelenmiş vergi gelirlerinde görülen artış ise net kârda önceki çeyrekte yaşanan %52,2’lik artışı destekledi. FVAÖK tarafında çeyreklik azalışta ise; faaliyet giderlerindeki artışın yanı sıra, şirketin arıza ve bakım nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerinin etkili olduğunu düşünmekteyiz. Net Yabancı Para Pozisyonu son iki çeyrek dönemi boyunca yaşanan toparlanma ile birlikte -35.797 Mn TL tutarında bulunmaktadır. Öz Sermaye kârlılık rasyosu ise; son 7 çeyrekteki yükseliş ivmesini sürdürerek yıllık %117,6 seviyesine çıktı.

Geleceğe Dönük Beklentiler
Şirketin 2023 yılı beklentileri incelendiğinde; net rafineri marjlarının varil başına 11-12 Dolar seviyesinde gerçekleşmesi, kapasite kullanım oranının %85-90 düzeyinde gerçeklemesi, üretimin 24-25 milyon ton olması ve toplam satışın da 28-29 Milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmekte. Şirket ayrıca, %60’ı sürdürülebilir odaklı olmak üzere 350 Milyon Dolar civarında toplam yatırım beklentisine sahip.

Değerlendirme
Şirketin açıklamış olduğu marjları, AB’nin Rus rafineri ürünlerine yönelik açıklamış olduğu yaptırımlar düşünüldüğünde muhafazakâr buluyoruz. Bilanço ve geleceğe yönelik beklentiler göz önünde bulundurulduğunda, Çarpan Analizi ve İNA yöntemine göre 12 aylık dönem boyunca AL tavsiyesi ile 735,00 TL hedef fiyat belirliyoruz.

galatamenkuldegerler