Gedik Yatırım – Aksa Akrilik (AKSA) 4Ç22 Bilanço Değerlendirme

Gedik Yatırım – Aksa Akrilik (AKSA) 4Ç22 Bilanço Değerlendirme

- Özet -

Şirket, 4Ç22’de 4.310 mn TL satış geliri (kons: 4.925 mn TL- Gedik: 4.952 mn TL), 835 mn TL FAVÖK (kons: 963 mn TL- Gedik: 1.143 mn TL) ve 1.383 mn TL net kar (kons: 833 mn TL- Gedik: 779 mn TL) açıklamıştır. Şirketin FAVÖK’ü beklentilerin altında kalırken, net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Ertelenmiş vergi geliri, önceki çeyrekte 116 milyon TL iken 4Ç22’de 653 milyon TL olmuştur. Şirketin iştiraki DowAksa’nın özkaynak yöntemine göre değeri 2022 yıl sonunda önceki yılki 778 milyon TL’ye kıyasla 1 milyar TL olmuştur. DowAksa 4Ç22’de 69 milyon TL net zarar (4Ç21: +13,3 mn TL), 2022 yılının tamamında 72 milyon TL net zarar (2021: +45 mn TL) açıklamıştır. Şirket 4Ç22’de 109 milyon TL net finansal gider yazmıştır (3Ç22: -163 mn TL). Böylelikle şirket önceki çeyreğe göre %40,7 artışla 1.383 milyon TL net kar elde etmiştir. Önceki çeyreğe göre şirketin net borcu %58,5 azalışla 705 milyon TL olmuştur. Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için 11.04.2023’de ödenmek üzere nakit brüt 2,41 TL (temettü verimi: %3,2) pay başına kar payı ödenmesine karar vermiştir.

Şirketin satış gelirleri ve FAVÖK’ü beklentilerin altında kalırken, beklentilerin üzerinde yükselen ertelenmiş vergi geliri ve borcun azalmasıyla likiditenin artması net karı desteklemiştir. Marjlarındaki daralma ile düşük temettü ödemesi bir miktar olumsuzdur. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 4,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s