Gedik Yatırım – Anadolu Grubu (AGHOL) 4Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Anadolu Grubu (AGHOL) 4Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ
Hedef Fiyat (TL/hisse) 322,70
Potansiyel Getiri 28%

Sağlıklı Bilançosuyla Defansif Bir Seçim Olmaya Devam Ediyor

Hızlı tüketim sektörü ağırlıklı iştirak portföyü sayesinde defansif portföyler için de iyi bir seçenek. Çeşitlendirilmiş hızlı tüketim sektörü portföyüne sahip olan grup, tüm segmentlerde iyi yönetilen fiyatlandırma stratejisi ile 2023 yılında da enflasyonist baskılara rağmen güçlü kâr büyümesi gösterdi. Ayrıca 2023’te ~%26 seviyesinde seyreden uluslararası gelir ağırlığı, holding için doğal bir koruma sağlıyor. Son olarak, Anadolu Grubu Holding’in solo net borç pozisyonu Ara23 itibarıyla ~2,9 milyar TL iken ve 0,6x seviyesindeki Net Borç / FAVÖK oranının sağlıklı bir seviye olduğunu, gelecek yıllarda yeni yatırımlara da alan açabileceğini düşünüyoruz. Pandemi öncesinde bu oran yaklaşık 2,3x seviyesindeydi; enflasyonist dönemde ise bilanço görünümünde reel anlamda belirgin iyileşme görülmektedir.

2023 Değerlendirmesi: AG Holding, 2023 yılında reel olarak ~%26’lık büyüme ile ~19,6mr TL net kâr açıklamıştır. Konsolide kârlılığın dağılımına baktığımızda; Bira (AEFES TI) segmenti net kârı reel olarak ~%35’lik büyüme ile ~12,3mr TL olurken, Türkiye, Rusya ve Gürcistan’da güçlü satış hacmi görünümü kârlılığı desteklemiştir. Ukrayna operasyonları ise bir miktar toparlanma gösterse de savaş öncesi görünüme kıyasla hâlâ baskı altında. Özetle yurt içi satış hacmi yıllık bazda ~%9 artarken, uluslararası operasyonların satış hacmi ise yıllık ~%4 artış gösterdi. Meşrubat (CCOLA TI) segmentinin net kârı, satış hacmindeki ~%3’lük daralmaya rağmen yıllık bazda ~%48’lik büyümeyle ~20,6 milyar TL’ye ulaştı. Orta Asya ve Irak, CCİ’nin uluslararası operasyonlarının büyümesine en büyük katkıyı sağlayan bölgeler olurken, Pakistan’daki zorlu makroekonomik konjonktür ve değişen tüketim alışkanlıkları satış hacmi üzerinde seyreltici bir etki yarattı. Türkiye operasyonları da özellikle son çeyrekte azalan pazarlama kampanyaları ve düşük satın alma gücünden kaynaklanan zayıf satış hacmi nedeniyle seyrelticiydi. Boykotun da satış hacmi üzerinde hafif bir baskı oluşturmuş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak segmentin fiyatlandırma kabiliyetini takdir ediyoruz. Perakende (MGROS TI) segmentinin performansı, pazar payı ve çevrimiçi platform gelirlerindeki güçlü büyümenin yanı sıra mağaza sayısındaki artıştan kaynaklandı. Migros, 2023 yılında mağaza sayısını 455 yeni mağaza artırarak toplam 3.363 mağazaya ulaştırdı ve bir önceki yıla göre ~%3’lük reel düşüşle ~8,8 milyar TL kâr elde etti. Online satışların payı ~%17 civarında seyretmeye devam etti. Migros’un operasyon yönetimini ve bilanço görünümünü oldukça olumlu buluyoruz. Otomotiv (ASUZU TI, Çelik Motor, Anadolu Motor) segmentinin performansı, yıl boyunca hem güçlü yurt içi satış ve ihracat hacmi hem de stratejik ürün miksi sayesinde güçlü seyretti. Segment, yıllık ~%196’lık reel büyümeyle ~3,2 milyar TL net kâr elde etti.

“Endeks Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruyor, hedef değerimizi 322.70TL/hisse olarak güncelliyoruz. Holding hisseleri BIST100 göreceli olarak, 2023’te ~%35 ve YBB ise ~%7’lik pozitif ayrışma göstermiştir. Şirket, 2024 beklentilerimize göre 2.8x F/K çarpanıyla işlem görüyor. Beklentilerimiz ~%31’lik güçlü özkaynak kârlılığına işaret etmesine rağmen 1 yıllık ileriye dönük PD/DD çarpanı 0.9x seviyesindedir. Şirket, ~%34 NAD iskontosuyla işlem görürken (S1Y: %35, S2Y: %31), tarihsel iskonto oranlarına yakınsamasına ve enflasyonist baskıların gelecek yıllarda azalması beklentilerine karşın, AG Holding ve iştiraklerinin sağlıklı bilanço yapıları sayesinde çarpan bazında daha yüksek seviyelerde işlem görebileceğini ve yatırımcıların teveccühünü kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

ag-anadolu-grubu-holding-a-s