Gedik Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Coca-Cola İçecek (CCOLA) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %49,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %58,4 artışla 23.3 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %66,2 artışla 38.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %76,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %77,1 artışla 5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %72,6 artışla 7.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 327 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 228 baz puan artışla %21,5 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 74 baz puan artışla %20,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %130,86 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %93,7 artışla 2.4 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %83,7 artışla 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %64,9 artışla 13.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 23.273 mn TL satış geliri (kons: 23.898 mn TL; Gedik: 23.509) 5.012 mn TL FAVÖK (kons: 4.783 mn TL; Gedik: 4.702) ve 2.388 mn TL net kar (kons: 1.945 mn TL; Gedik: 1.903) açıklamıştır. Satış gelirleri yıllık %58, çeyreklik %49 artış kaydetmiştir. 2Ç23’te konsolide satış hacmi fiyat artışları nedeniyle yıllık %9 azalış göstermiştir (Türkiye: -%10; uluslararası -%8). Orta Doğu ve Orta Asya büyümeyi destekleyen ana pazarlar olurken, yurtiçi satışlarda deprem etkisi devam etmiştir. Yıllık bazda yurtiçi gelirleri yıllık %82,2, uluslararası gelirleri %44,5 büyüme göstermiştir. 2Ç23’te gazlı içecek kategorisi hacmi yıllık %9 daralırken, gazsız içecek kategorisi hacmi yatay kalmış ve su kategorisi daha yüksek değer yaratan daha küçük ambalajlar nedeniyle %15,2 azalış göstermiştir. 2Ç23’te şirketin FAVÖK’ü yıllık %77,1 artış (çeyreklik: +%76,4) gösterirken, FAVÖK marjı %21,5 (yıllık: +228bp; çeyreklik: +327bp olmuştur. Yüksek fiyatlar marjların genişlemesinin ana nedenidir. 2Ç23’te yurtiçi FAVÖK marjı %14,5 (1Ç23: %8,1) ve uluslararası segmet FAVÖK marjı %25,7 (1Ç23: %23,2) olmuştur. İyileşen marjların yanı sıra nakit üretimi gelişimi de bu çeyrekte dikkat çekmektedir. Şirket, 1Ç23’teki 2.118 milyon TL negatif nakit akışının ardından, 2Ç23’te 1,470 milyon TL pozitif nakit akışı sağlamış olup, oldukça yüksek 1.400 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir (1Y23: 2.600 mn TL). Yatırım harcamalarının %80’i uluslararası piyasalarla ilgilidir. Net borç zayıf TL sonrası çeyreklik %65 artmış, şirketin net yabancı para pozisyonu iştiraklerden alınan temettü ödemeleri sonrası çeyreklik olarak %78 azalışla -3,9 milyar TL’ye gerilemiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 4,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

coca-cola-icecek-a-s