Gedik Yatırım – Enerjisa (ENJSA) 1Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Enerjisa (ENJSA) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %59,9 artışla 28.6 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12,2 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %43,5 artışla 2.2 milyar TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 275 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 88 baz puan düşüşle %7,6 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %96,95 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %91,5 artışla 369.6 milyon TL olmuştur.

Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %27,7 düşüşle 8.2 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 28.641 mn TL satış geliri (kons: 22.674 mn TL-Gedik: 24.031 mn TL), 3.764 mn TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK (yıllık: +%40,7), 551 mn TL baz alınan net kar ve 370 mn TL net kar (kons: 873 mn TL-Gedik: 887 mn TL) açıklamıştır. 1Ç23’te dağıtım segmenti operasyonel gelirleri yıllık %40,07 güçlü artışla 3.010 milyon TL (1Ç22: 2.149 mn TL) olmuştur. Finansal gelirler güçlüyken, dağıtım gelirleri büyümede ana etmen olmuştur. Düzenlenmiş Varlık Tabanı önceki yılın aynı çeyreğinde 16,4 milyar TL’ye kıyasla bu çeyrekte 29,4 milyar TL olurken, şirket bu çeyrekte 976 milyon TL yatırım harcaması yapmıştır (1Ç22: 380 mn TL). 1Ç23’te dağıtım segmenti faiz ve vergi öncesi serbest nakit akışı 1.042 milyon TL olmuştur (1Ç22: 440 mn TL). Perakende segmenti operasyonel gelirleri, yükselen serbest segment katkısı nedeniyle, 1Ç22’deki 521 milyon TL’den bu çeyrekte %55,2 yükselişle 809 milyon TL’ye yükselmiştir. Perakende segmentinde faiz ve vergi öncesi serbest nakit akışı 1Ç23’te 3.576 milyon TL ile pozitiftir (1Ç22: -3.624 mn TL). Şirketin net karı 370 milyon TL (1Ç22: 193 mn TL) olmuştur. Aynı zamanda baz alınan net kar ise 515 milyon TL (1Ç22: 213 milyon TL) olarak açıklanmıştır. 181 milyon TL’lik tek seferlik gelir, baz alınan ve raporlanan net kar rakamları arasındaki farklılığa neden olmuştur. Önceki çeyrekte 15,2 milyar TL olan ekonomik net borcu 1Ç23’te 12,7 milyar TL’ye gerilemiştir. Ağırlıklı ortalama kredi maliyetleri 9 puan artarken, ağırlıklı ortalama tahvil finansman maliyetleri 32,2 puan azalmıştır. Deprem maliyetleri 780 milyon TL ile operasyonel giderleri artırmıştır. Şirket depremde ortaya çıkan giderleri yıl sonundan önce düzenleme ile tazmin etmeyi planlamaktadır. Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Faaliyet gelirlerinin 20-24 milyar TL, baz alınan net karın 4,5-6,0 milyar TL, yatırım harcamalarının 11-15 milyar TL ve düzenlemeye tabii varlık tabanının 30-35 milyar TL olması beklenmektedir. 2023 yılı beklentilerimize göre 3,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

enerjisa-enerji-a-s-2