Gedik Yatırım – Enerjisa (ENJSA) 3Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Enerjisa (ENJSA) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri
Hedef Fiyat(TL/hisse) 65,22
Potansiyel Getiri %23

Net satışları 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %56,1 artışla 40.1 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %56,5 artışla 98.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %22,6 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %96,9 artışla 4.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %74,8 artışla 10.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 130 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 baz puan artışla %11,8 olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 114 baz puan artışla %11,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %433,11 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %780,9 artışla 10.6 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %444,2 artışla 12.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %68,4 artışla 21.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 40.110 mn TL satış geliri (kons: 32.413 mn TL-Gedik: 32.413 mn TL), 6.011 mn TL yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK (faaliyet gelirleri) (yıllık: +%59), 1.509 mn TL baz alınan net kar ve 10.577 mn TL raporlanan net kar (kons: 7.633 mn TL-Gedik: 8.150 mn TL) açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri yıllık %56 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanmış olup, yatırım harcamaları geri ödemeleri dahil FAVÖK yıllık %59 yükseliş kaydetmiştir. 3Ç23’te dağıtım segmenti faaliyet gelirleri yıllık %53 güçlü artışla 4.995 milyon TL (3Ç22: 3.266 mn TL) olmuştur. Düzenlenmeye Tabi Varlık Tabanı 30.2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir, şirket bu çeyrekte yıllık %173 artışla 3.744 milyon TL dağıtım segmenti yatırım harcaması yapmıştır (3Ç22: 1.372 mn TL). Perakende segmentinin faaliyet gelirleri, daha yüksek düzenlenmeye tabi ve serbest piyasa satışlarından elde edilen brüt kar sonrası 3Ç22’deki 522 milyon TL’ye kıyasla yıllık %76 artışla 3Ç23’te 921 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketin faiz ve vergi öncesi serbest nakit akışı çeyrekte -5.571 milyon TL ile negatife dönmüştür (3Ç22: 3.280 mn TL; 9A23: 31 mn TL). Dağıtım segmenti faiz ve vergi öncesi serbest nakit üretirken, perakende ve müşteri çözümlerinin faiz ve vergi öncesi serbest nakit akışı azalış kaydetmiştir. Bu durumu mevsimsel olarak yorumlamakla beraber, yine de altı çizilmesi gereken bir husus olarak görüyoruz. Şirketin raporlanan net karı 10.577 milyon TL (3Ç22: 1.201 mn TL) olmuştur. Aynı zamanda baz alınan net kar ise 1.509 milyon TL (2Ç23: 1.260 milyon TL) olarak açıklanmıştır. Önceki çeyrekte 16,0 milyar TL olan ekonomik net borcu 3Ç23’te 25,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirket 7,9 milyar TL’lik tek seferlik vergi geliri elde etmiştir. Şirketin orta vadeli beklentilerinde değişiklik yoktur. Şirketin 2023 yılı beklentileri revize edilmemiştir. 2023 yılı beklentilerimize göre 5,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

enerjisa-enerji-a-s-2