Gedik Yatırım – Galata Wind Enerji (GWIND) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Galata Wind Enerji (GWIND) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %24,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,4 artışla 253.8 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %14,1 artışla 590.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %30,9 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,6 düşüşle 185.1 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,0 artışla 453 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 655 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.131 baz puan düşüşle %72,9 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 998 baz puan düşüşle %76,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6,21 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %35,2 düşüşle 221.2 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %12,7 düşüşle 457 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %92,1 düşüşle 31 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 254 mn TL satış geliri (kons: 261 mn TL/Gedik: 232 mn TL) 185 mn TL FAVÖK (kons: 205 mn TL/Gedik: 183 mn TL) ve 221 mn TL net kar (kons: 185 mn TL/Gedik: 161 mn TL) açıklamıştır. Satış gelirleri yıllık %11 artışla 254 milyon TL olmuştur. Satışların USD bazında olması mevsimsellik durgunluğunu bir miktar telafi etmiştir. Hem rüzgar hem de güneş santrallerinde kapasite kullanımı sektör ortalamaları civarında seyrederken, Mersin RES %43,2 yüksek kapasite kullanım oranını ile dikkat çekmektedir. Karbon kredisi satışları yıllık %64 azalışla 5 milyon TL olmuştur. Karbon kredisi satışlarının büyük bir kısmı bir önceki çeyrekte gerçekleşmiş olup, 1Y23 karbon satışları yıllık bazda %59 artış göstermiştir. Satışların maliyeti oranı yıllık %55 artışla 73 milyon TL olmuştur. Maliyet tarafında personel ve sigorta giderleri önemli ölçüde artış gösterirken, dağıtım ve ağ kullanım maliyetleri yükselmiştir. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2Ç22’ye kıyasla 2Ç23’te 127 milyon TL olmuştur. Şirketin brüt kar marjı yıllık 787bp’lık daralmayla %71’e gerilemiştir. Şirketin FAVÖK’ü çeyreklik %31, yıllık %4 azalışla 185 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise önceki çeyreğe göre 655bp daralmayla %72,9 olarak gerçekleşmiştir (2Ç22: %84,2). 2Ç22’de 44 milyon TL olan net finansal giderler 2Ç23’te 118 milyon TL olmuştur. Şirketin net nakdi temettü ödemesi ve yatırım harcamaları (RES/GES depolama yatırımları) ile çeyreklik %92 azalış kaydetmiştir. Son olarak şirket beklentilerin üzerinde yıllık %35 azalışla 221 milyon TL net kar elde etmiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 10,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

galata-wind-enerji-a-s