Gedik Yatırım – Kordsa (KORDS) 1Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Kordsa (KORDS) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Endekse Paralel Getiri
Hedef Fiyat(TL/hisse) 93,62 TL

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,8 artışla 5.2 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %45,2 düşüşle 431.3 milyon TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 158 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.063 baz puan düşüşle %8,3 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,73 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %91,9 düşüşle 33.7 milyon TL olmuştur.

Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,0 artışla 8 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 5.194 mn TL satış geliri (kons: 4.824 mn TL-Gedik: 5.177 mn TL), 431 mn TL FAVÖK (kons: 369 mn TL-Gedik: 369 mn TL) ve 34 mn TL net kar (kons: 61 mn TL-Gedik: 62 mn TL) açıklamıştır. TL bazında satış gelirleri yıllık %25 artışla 5.194 milyon TL olmuştur. Kompozit güçlendirme segmenti gelirleri yıllık %30 yükselişle 49 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç22 sonlarında satın aldığı Microtex satış gelirleri kompozit güçlendirme segmentinde 1Ç23’te 11 milyon dolar (4Ç22: 9 mn dolar) olmuştur. Şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda %45 düşerken, FAVÖK marjı artan navlun ve enerji maliyetleri sonrası çeyreklik bazda 158bp genişlemiştir. Ayrıca hammadde maliyetlerinin de önceki yıla göre arttığını gözlemliyoruz. Makro ölçekte daha yüksek euro/dolar paritesi şirket için olumludur. 1Ç22’de 1 milyon TL olan net finansal giderler 1Ç23’te 155 milyon TL olmuştur. 1Ç22’de döviz kurunda yüksek baz etkisi bulunmaktaydı; dolayısıyla kur farkı gelirlerinde gerileme mevcuttur. Net kar yıllık %92 gerilemeyle 34 milyon TL olmuştur. 1Ç22’de 84 milyon TL olan esas faaliyetlerden diğer gelirler, 1Ç23’te 151 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net borcu çeyreklik olarak TL bazında %5 artış kaydetmiştir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 6,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

kordsa-teknik-tekstil-a-s