Gedik Yatırım – Koza Altın (KOZAL) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Koza Altın (KOZAL) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

2Ç23 Finansal Sonuçları
Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,1 artışla 1.4 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %14,5 artışla 3.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,6 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %54,8 düşüşle 300.6 milyon TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %56,4 düşüşle 652.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 70 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 3.145 baz puan düşüşle %20,9 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3.454 baz puan düşüşle %21,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,41 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %106,9 artışla 1.5 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %61,9 artışla 2.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %11,4 artışla 11.7 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 1.438 mn TL satış geliri (kons: 1.945 mn TL/Gedik: 1.905 mn TL) 301 mn TL FAVÖK (kons: 621 mn TL/Gedik: 766 mn TL) ve 1.514 mn TL net kar (kons: 1.547 mn TL/Gedik: 2.025 mn TL) açıklamıştır. Operasyonel olarak 1Ç23’e benzer şekilde, satış hacmi&üretimin beklenenden zayıf olması, daha yüksek operasyonel giderler/satışlar oranına ek olarak artan nakit maliyetler karlılık üzerinde baskı yaratmıştır. Bağışlar net karı baskılarken, güçlü finansal gelirler ise net karı desteklemiştir. Satış hacminin yıllık ve çeyreklik olarak önemli ölçüde azalışına karşın, TL bazında yükselen fiyatlara bağlı olarak, satış gelirleri yıllık %13 artış, çeyreklik %12 azalış kaydederek 1,4 milyar TL olmuştur. 2Ç22’de 43 bin ons, 1Ç23’te 46 bin ons olan satış hacmi 2Ç23’te 35 bin ons olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ons fiyatı önceki yarıyılda ortalama 1.877 dolar iken, 1Y23’te yıllık %3 yükselişle 1.924 dolar olmuştur. 1Y22’de ons başına 817 dolar olan nakit maliyeti, 1Y23’te 1.497 dolara çıkarak operasyonel performansı baskılamıştır. Zayıf hacim ve artan nakit maliyetleri sonrası FAVÖK yıllık %56 gerilemiştir. 2Ç23’te şirket 265 milyon TL net diğer gider yazmıştır (1Ç23: 328 mn TL, 2Ç22: 226 mn TL) ve bunun yaklaşık 154 milyon TL’si bağışlardan oluşmaktadır. 2022 yılında ise toplam bağışlar (gerçekleşen + provizyon) yaklaşık 465 milyon TL idi. Net finansal gelirler ve yatırım gelirleri toplamı 1,7 milyar TL’ye yükselmiştir (1Ç23: 1,5 mlr TL; 2022: 0,6 mlr TL). Bağışlardaki artışa ve zayıf operasyonel görünüme rağmen finansal gelirlerdeki güçlü görünüme bağlı olarak şirket çeyreklik %9, yıllık %107 yükselişle 1,5 milyar TL net kar açıklamıştır.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

koza-altin-isletmeleri-a-s