Gedik Yatırım – Migros (MGROS) Şirket Güncelleme Raporu / 08.03.2023

Gedik Yatırım – Migros (MGROS) Şirket Güncelleme Raporu / 08.03.2023

- Özet -

Güçlü faaliyetlerin devamını bekliyoruz.

2022 yılı özeti: Yıllık 3bp’lık marj genişlemesi katkısıyla şirketin 2022 yılında FAVÖK’ü %106,2 artışla 5,9 milyar TL olurken, satış gelirleri 74,5 milyar TL (yıllık: +%105,4) olarak açıklanmıştır. Daha da önemlisi, güçlü serbest nakit akışı yaratması sayesinde, 3Ç22’den beri şirket bilanço dönüşümüne devam etmiş ne net nakit pozisyonuna gelmiştir. Böylelikle 2021’de 2,4 milyar TL olan net borç 2022’de 611 milyon TL net nakde, 95 milyon TL olan net finansal borç pozisyonu (finansal kiralama hariç net borç) da 4 milyar TL net finansal nakde dönmüştür. 2022 yılında şirketin özvarlık karlılığı %64 olmuştur. 2022 yılında toplam alan büyüklüğü yıllık %7,3 artışla 1,8 bin metrekare, mağaza sayısı %13,3 yükselişle 2.908’e ve online mağaza sayısı da %10,3 büyümeyle 956’ya ulaşmıştır. Toplam gelirlerin %15,6’sı (tütün&alkol hariç) online satışlardan oluşmakta olup, şirket FAVÖK’ün pozitif olduğunu belirtmektedir.

Şirket Yönetimi’nin ve bizim beklentilerimiz: Şirket 2023 yılında satış gelirlerinin %75-80 büyümesini, FAVÖK marjının %7-7,5 aralığında olmasını, mağaza büyümesinin %12,5 ve yatırım harcamalarının 4,0 milyar TL olmasını beklemektedir. Biz, satış gelirlerinin %80 (önceki: %64) ve FAVÖK marjının %7 (80bp düşürüldü) olmasını öngörüyoruz. Şirketin net nakdinin 2,7 milyar TL’ye ulaşmasını ve yıl sonu %51 olan TÜFE beklentilerinin üzerinde %71,6 özvarlık karlılığı beklentimiz bulunmaktadır.

Önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi, gıda perakendeciliği sektörü doğası gereği artan enflasyon oranlarına göre doğal bir koruma sağlamakta ve öngörünür bir iş modeli sunmaktadır. Dahası, enflasyon yükselmeye devam ederken, fast food, yemek, kafe vb. gibi tüm ev dışı gıda maliyetlerinin ortalama ücret artışlarının önemli ölçüde üzerinde artmasının tüketiciyi evde yemeğe, ve dolayısıyla gıda perakende şirketlerinin müşteri trafiğini daha da arttırmasına neden olmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, hızla artan gıda fiyatları (ücretlerin üzerinde) marjlar için destek oluştururken, enerji maliyetleri artış eğilimindedir. Bu yıl şirketin enerji üretimine yönelik girişimlerde bulunabileceğini düşüyoruz. Yaşanan depremin finansallar üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz (artan yardımlar ile sepet boyutu ve hacimleri muhtemelen artmıştır). Depremden etkilenen şehirlerdeki 228 mağazadan 66’sı hasarlı, süresiz olarak çalışamaz durumdadır ve tümü kiralık ve sigortalıdır.

Hisse 2023 beklentilerimize göre 2,6x FD/FAVÖK ile işlem görmekte olup, hedef değerimiz hisse başına 280 TL – yükseliş potansiyeli %89’dur: Hedef değerimiz 223TL’den yükseltilmiştir. 2023 beklentilerine göre Bim ve Şok sırasıyla 4.6x ve 3,1x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir. Sonuç olarak, son zamanlardaki güçlü hisse performansına rağmen, bu performansın devam edeceğine inanıyoruz.

gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s