Gedik Yatırım – Otomotiv Sektör Raporu / 19.06.2023

Gedik Yatırım – Otomotiv Sektör Raporu / 19.06.2023

- Özet -

Otomotiv sektöründe ikinci çeyrek mali sonuçlarının kuvvetli geleceğini ve bu durumun hisse performanslarına olumlu yansıyacağını öngörmekteyiz. ODMD verilerine göre, iç pazarda hafif araç (HA) perakende satışları (otomobil ve hafif ticari araç), 2022 yılındaki %12 büyümenin ardından 2023 yılının ilk beş ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 artarak tarihsel olarak oldukça yüksek bir seviye olan 445 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsellikten arındırarak bakıldığında, ilk beş aylık veriler yıllık olarak yaklaşık 1,2 milyon adetlik iç pazar büyüklüğüne denk gelmektedir. Dönem içerisinde otomobil satışları %59 artarken hafif ticari araç (HTA) satışları %66 yükselmiştir. Yüksek enflasyonla mücadele çerçevesinde atılacak para ve maliye politikası adımlarının otomotiv pazarındaki mevcut talebi bir miktar daraltabileceğini, fakat bu etkinin esas olarak 2024 yılında hissedileceğini ve 2023 yılında daha sınırlı kalabileceğini öngörmekteyiz. Netice olarak 2023 yılının tamamında otomotiv iç pazarında perakende HA satışlarının, ilk beş aydaki yüksek gerçekleşmenin de etkisiyle %13 artışla 880 bin adet olarak gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz (ağır ticari araçlar dahil 933 bin adet). Otomotiv şirketlerinin 2023 yılının tamamıyla ilgili iç pazar öngörüleri ise; Doğuş Otomotiv 775 bin adet (ağır ticari araçlar dahil), Ford Otosan 800-850 bin adet (ağır ticari araçlar dahil) ve Tofaş 875-925 bin adettir (sadece hafif araçlar). Traktör tarafında ise yılın ilk dört ayında iç pazar satışları %48 artışla 25,5 bin adet olarak gerçekleşmişken yılın tamamında %3 gerilemeyle 65 bin adet olabileceğini tahmin etmekteyiz (Türk Traktör’ün iç pazar öngörüsü: 59-65 bin adet). OSD verilerine göre otomotiv sektöründe yılın ilk beş ayında araç satışlarında %9 büyüme gerçekleşmiştir. Her ne kadar sektörle ilgili Haziran ayı gerçekleşmeleri henüz tamamlanmamış olsa da, mevcut veriler ışığında otomotiv sektöründe ikinci çeyrek mali sonuçlarının kuvvetli geleceğini ve bu durumun hisse performanslarına olumlu yansıyacağını öngörmekteyiz.

DOĞUŞ OTOMOTİV: Hisse hedef fiyatımızı TL142,59’dan TL191,06’ya, performans beklentimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye yükseltmekteyiz. ODMD perakende satış verilerine göre irket 2023’ün ilk beş ayında %45 yıllık artışla 47 bin adet araç satışı gerçekleştirmiştir. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %9,8 ve %16,8 olan FAVÖK marjı 1Ç23’te %20’nin üzerine çıkmıştır. 2Ç23 gerçekleşmesinin yine %20’nin üzerinde olacağını ve gerek FAVÖK’te gerekse net karda üç haneli yıllık artışlara ulaşılacağını öngörmekteyiz. 2023 yılının tamamında ise şirketin Skoda satışları hariç %22 artışla 100 bin adetlik satış yapabileceğini tahmin etmekteyiz (şirket öngörüsü Skoda hariç 96 bin adet). 2023 için TL19 milyar FAVÖK (+%145) ve TL21 milyar net kar (+%170) öngörmekteyiz. Şirket mevcut performansıyla ciddi miktarda nakit yaratmaktadır, yüksek oranda nakit temettü dağıtmaktadır ve hisse oldukça düşük değerleme çarpanlarından işlem görmektedir. Şirketin İK politikalarının da şirkete ilave değer kattığı kanaatindeyiz. Diğer yandan, bir grup şirketi olan Doğuş GYO’nun yakın dönemde şirket tarafından satın alınmış olmasının hissenin yatırımcısı açısından olumsuz bir gelişme olduğunu, sinerji ve katma değer yaratmadığını düşünmekteyiz. Şirketin finansal performansının iç pazarda oluşabilecek ciddi daralmalara karşı oldukça hassas olduğu ve şirket bünyesinde %10 oranında geri alınmış pay bulunduğu da yatırımcılar tarafından dikkate alınmalıdır. (finansal tahminler ve değerleme çarpanları için lütfen sayfa 3’teki tablo 1’e bakınız)

FORD OTOSAN: Hisse hedef fiyatımızı TL763,62’den TL903,87’ye yükseltirken “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü korumaktayız. ODMD perakende satış verilerine göre şirketin iç pazarda hafif araç satışları 2023’ün ilk beş ayında %55 yıllık artışla 40 bin adet olarak gerçekleşmiştir. OSD verilerine göre, aynı dönemde şirketin ihracatı da %6 artarak 132 bin adet olmuştur. Bunlara ilave olarak şirketin 1 Temmuz 2022 yılında tamamlamış olduğu satın alım neticesinde Romanya Krayova fabrikasındaki üretimi ve buradan yapılan satışlar da başarıyla devam etmektedir ve 2Ç23’te Ford Otosan’ın mali tablolarına olumlu yansıyacaktır. 2023 yılının tamamında şirketin %38 artışla 660 bin adetlik satışa ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz (şirket öngörüsü 640-670 bin adet). 2023 için TL37 milyar FAVÖK (+%90) ve TL33 milyar net kar (+%75) öngörmekteyiz. Gelirlerinin ¾’ünden fazlası döviz bazında olan şirket Türkiye’nin ihracat lideri ve Ford Motor Company’nin Avrupa’daki en büyük ticari araç üreticisi konumundadır. Mevcut yatırımlar neticesinde üretim kapasitesi 2025’te 900 bin adedin üzerine çıkacak ve aynı yıl içerisinde üretilen tüm modellerin elektrikli versiyonları da satışa sunulmuş olacaktır. Devam etmekte olan ciddi kapasite ve teknoloji yatırımları çerçevesinde şirketin orta/uzun vadeli görünümünün çok olumlu olduğunu, büyüme performansının devam edeceğini ve hisse fiyatındaki yükseliş potansiyelinin sürdüğünü düşünmekteyiz. (finansal tahminler ve değerleme çarpanları için lütfen sayfa 4’teki tablo 2’ye bakınız)

TOFAŞ: Hisse hedef fiyatımızı TL241,61’den TL279,42’ye yükseltirken “Endeksin Üzerinde Getiri” görüşümüzü korumaktayız. ODMD perakende satış verilerine göre şirketin iç pazarda hafif araç satışları 2023’ün ilk beş ayında %93 yıllık artışla 88 bin adet olarak gerçekleşmiştir. OSD verilerine göre, aynı dönemde şirketin ihracatı ise %52 gerilemeyle 23 bin adet olmuştur. Bu gerilemenin temel sebebi, ana ortaklardan Stellantis ile yapılan anlaşma gereği Tofaş tarafından Doblo ihracatının sona erdirilmiş olmasıdır. İç satışa yönelik Doblo üretimi de Temmuz ayı içerisinde sona erdirilecektir. Dolayısıyla, dört otomotiv firması içerisinde 2Ç23’te göreceli olarak en zayıf finansal performansın Tofaş tarafından açıklanmasını beklemekteyiz. 2023 yılının tamamında şirketin %11 gerilemeyle 240 bin adetlik satış yapabileceğini tahmin etmekteyiz (şirket öngörüsü 245-270 bin adet). 2023 için TL12 milyar FAVÖK (+%11) ve TL11 milyar net kar (+%31) öngörmekteyiz. Şirketle ilgili yakın dönemli finansal performans beklentimiz yüksek olmasa da, ana ortaklardan Stellantis ile Mart 2023’te imzalanmış olan Çerçeve Sözleşme’nin, Tofaş’ın orta ve uzun vadeli büyüme hedefine önemli katkıda bulunacağını ve gelecek dönemdeki ürün gamının netleşmesini sağlayacağını öngörmekteyiz. Bu durumun da hisse performansına olumlu etki yapmasını beklemekteyiz (finansal tahminler ve değerleme çarpanları için lütfen sayfa 5’teki tablo 3’e bakınız)

TÜRK TRAKTÖR: Hisse hedef fiyatımızı TL304,70’ten TL443,37’ye, performans beklentimizi “Endekse Paralel Getiri”den “Endeksin Üzerinde Getiri”ye yükseltmekteyiz. Şirketin iç pazarda traktör satışları 2023’ün ilk beş ayında %30 yıllık artışla 14 bin adet olarak gerçekleşmiştir. OSD verilerine göre, aynı dönemde şirketin ihracatı da %23 artarak 8 bin adet olmuştur. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla %14,9 ve %15,6 olan FAVÖK marjı 1Ç23’te %19’un üzerine çıkmıştır. 2Ç23’te marjın 1Ç23 seviyesine yakın olacağını ve gerek FAVÖK’te gerekse net karda oldukça yüksek yıllık artışlara ulaşılacağını öngörmekteyiz. 2023 yılının tamamında şirketin %11 artışla 49 bin adetlik traktör satışına ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz (şirket öngörüsü 44.25-50.25 bin adet). 2023 için TL7 milyar FAVÖK (+%103) ve TL5 milyar net kar (+%76) öngörmekteyiz. (finansal tahminler ve değerleme çarpanları için lütfen sayfa 6’daki tablo 4’e bakınız)

gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s