Gedik Yatırım – Sasa Polyester (SASA) 1Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Sasa Polyester (SASA) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %14,4 artışla 8.1 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %15,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 63,0 düşüşle 739.3 milyon TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 6 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.905 baz puan düşüşle %9,1 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,30 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %7,0 artışla 2.5 milyar TL olmuştur.

Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %28,1 artışla 32.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’te 8.130 mn TL satış geliri (yıllık: +%14,4; çeyreklik: +%15,8), 739 mn TL FAVÖK (yıllık: -%63,0; çeyreklik: +%15,0) ve 2.496 mn TL net kar (yıllık: +%7; çeyreklik: -%3,3) açıklamıştır. Şirketin 1Ç23’te satış gelirleri yıllık %14,4 artış, çeyreklik %15,8 yükseliş kaydetmiştir. 1Ç22’de 426 bin ton olan üretim hacmi %19 azalış kaydederek 346 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Önceki çeyrekte % 11,6 olan brüt kar marjı %12,2’ye çıkmıştır (1Ç22: %25,2). Böylelikle FAVÖK marjı da çeyreklik olarak 6bp ve yıllık bazda1.905bp’lık daralmayla %9,1’e düşmüştür. Şirketin FAVÖK’ü önceki yıla göre %63 azalmıştır. 1Ç22’de 1.374 milyon TL olan net finansal gider yazan şirket, 1Ç23’te 1.460 milyon TL net finansal gider açıklamıştır. Ayrıca yazılan 3.494 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kara katkı sağlamıştır. Böylelikle önceki çeyrekte 2.581 milyon TL net kar, önceki yılın aynı çeyreğinde 2.333 milyon TL olan net kar elde eden şirket, 1Ç23’te 2.496 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirketin net borcu çeyreklik olarak %28 artış kaydetmiştir. Hisse son 12 aylık verilere göre 56,7x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

sasa-polyester-sanayi-a-s