Gedik Yatırım – Şişecam (SISE) 1Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Şişecam (SISE) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %67,1 artışla 28.4 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,7 artışla 5.7 milyar TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 419 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 484 baz puan düşüşle %20,1 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %57,70 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %33,8 düşüşle 2.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 28.365 mn TL satış geliri (kons: 27.719 mn TL-Gedik: 27.569 mn TL), 5.708 mn TL FAVÖK (kons: 4.854 mn TL-Gedik: 4.880 mn TL) ve 2.364 mn TL net kar (kons: 2.139 mn TL-Gedik: 2.068 mn TL) açıklamıştır. Şirketin 1Ç23’te euro bazında satış gelirleri yıllık %24 artışla 1,5 milyar euro olurken, TL bazında satış gelirleri yıllık %67 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerinin %20’sini oluşturan mimari cam segmenti gelirleri (1Ç22: %29), satış hacminin yıllık %27 azalışı, %45 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %18 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %10’unu oluşturan otocam segmenti gelirleri (1Ç22: %9), satış hacminin yıllık %1 düşüşü, %83 fiyatlama, kur etkisi ve ürün dağılımı sonrası yıllık %82 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin satış gelirlerinin %12’sini oluşturan cam ev eşyası segmenti gelirleri (1Ç22: %10), satış hacminin yıllık %7 artışı, %85 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %92 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %16’sını oluşturan cam ambalaj segmenti gelirleri (1Ç22: %16), satış hacminin yıllık %10 düşüşü, %85 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %75 artış göstermiştir. Şirketin satış gelirlerinin %27’sini oluşturan kimya segmenti gelirleri (1Ç22: %26), satış hacminin yıllık %7 azalışı, %77 fiyatlama, ürün dağılımı ve kur etkisi sonrası yıllık %70 artış göstermiştir. Enerji, hammadde ve ücretlerin yükselişi sonrası 1Ç22’de %39 olan brüt kar marjı 1Ç23’te %34’e gerilemiştir. Operasyonel giderler/satışlar yatay kalarak %19 olmuştur. Banka kredileri ve borçlanma ihraçlarından 639 milyon TL’lik faiz gideri ve türev işlemlerinden 162 milyon TL faiz geliri elde edilmiştir. 1Ç22’de 625 milyon TL olan ertelenmiş vergi gelirine kıyasla 1Ç23’te 232 milyon TL ertelenmiş vergi gideri yazmıştır. Efektif vergi oranı tek seferlik deprem vergisi nedeniyle %34 olmuştur. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 4,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

turkiye-sise-ve-cam-fabrikalari-a-s