Gedik Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 1Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %31,9 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %138,8 artışla 9.5 milyar TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %53,4 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %217,6 artışla 1.8 milyar TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 267 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 473 baz puan artışla %19,1 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %2,88 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %193,3 artışla 1.4 milyar TL olmuştur.

Net nakdi 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %41,5 artışla 1.3 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 9.524 mn TL satış geliri (kons: 9.040 mn TL-Gedik: 9.154 mn TL), 1.815 mn TL FAVÖK (kons: 1.402 mn TL-Gedik: 1.542 mn TL) ve 1.398 mn TL net kar (kons: 1.120 mn TL-Gedik: 1.254 mn TL) açıklamıştır. 1Ç23’te şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %35 artışla 9,0 bin adet, ihracat satış hacmi %15 yükselişle 5,0 bin adet ve toplam satış hacmi %27 büyümeyle 14,0 bin adet olmuştur.

Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %40’tan %36’ya gerilemiştir. Operasyonel giderler yıllık %145 artışla 478 milyon TL olmuş, FAVÖK marjı %14,3’ten %19,1’e çıkmış ve şirket yıllık %218 büyümeyle 1.815 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 1Ç22’de 74 milyon TL net finansal gelir elde eden şirket, 1Ç23’te 27 milyon TL net finansal gelir yazmıştır.

Satış gelirleri ve FAVÖK’teki büyüme, 270 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket yıllık %193 artışla 1.398 milyon TL net kar açıklamıştır.

Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre; yurtiçi traktör pazarının 59,0-65,0 bin adet (önceki: 57,0-63,0 bin adet) (yıllık: -%3-%12), şirket iç piyasa satış adetlerinin 28,0-32,0 bin adet (önceki: 27,0-31,0 bin adet) (yıllık: +%4-%19), ihracat adetlerinin 17,25-19,25 bin adet (önceki: aynı) (yıllık +%1,0-%13,0) ve şirket toplam satış adetlerinin 45,25-51,25 bin adet (önceki: 44,25-50,25 bin adet) (yıllık: +%3-%16) olması beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 6,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Güçlü ve beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s