Gedik Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 2Ç23 Bilanço Analizi

Gedik Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %13,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %120,8 artışla 10.8 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net satışları %128,9 artışla 20.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK’ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %48,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %268,1 artışla 2.7 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %245,9 artışla 4.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 586 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 997 baz puan artışla %24,9 olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 750 baz puan artışla %22,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net karı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %55,99 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %351,8 artışla 2.2 milyar TL olmuştur. 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net karı %273,1 artışla 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net nakdi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %132,7 artışla 3.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 2Ç23’de 10.805 mn TL satış geliri (kons: 10.581 mn TL-Gedik: 10.876 mn TL), 2.692 mn TL FAVÖK (kons: 2.057 mn TL-Gedik: 2.088 mn TL) ve 2.181 mn TL net kar (kons: 1.753 mn TL-Gedik: 1.758 mn TL) açıklamıştır. 2Ç23’te şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %19 artışla 7,8 bin adet, ihracat satış hacmi %24 yükselişle 4,8 bin adet ve toplam satış hacmi %21 büyümeyle 12,6 bin adet olmuştur. Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %37’den %38’e yükselmiştir. Operasyonel giderler yıllık %115 artışla 484 milyon TL olmuş, FAVÖK marjı %14,9’dan %24,9’a çıkmış ve şirket yıllık %268 büyümeyle 2.692 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 2Ç22’de 73 milyon TL net finansal gider elde eden şirket, 2Ç23’te 115 milyon TL net finansal gelir yazmıştır. Satış gelirleri ve FAVÖK’teki büyüme, 26 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket yıllık %352 artışla 2.181 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi traktör pazarının 72-80 bin adet (önceki: 59,0-65,0 bin adet) (yıllık: +%8-%20), şirket iç piyasa satış adetlerinin 33,5-36,5 bin adet (önceki: 28,0-32,0 bin adet) (yıllık: +%24-%36), ihracat adetlerinin 15,5-16,75 bin adet (önceki: 17,25-19,25 bin adet) (yıllık -%2-%9) ve şirket toplam satış adetlerinin 49-53,25 bin adet (önceki: 45,25-51,25 bin adet) (yıllık: +%11-+%21) olması beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 8,2x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Güçlü ve beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s