Halk Yatırım – Logo Yazılım (LOGO) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Halk Yatırım – Logo Yazılım (LOGO) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Öneri: TUT
Hisse Fiyatı: 88,05 TL
Hedef Fiyat: 90,90 TL
Getiri Potansiyeli: %3

2Ç23 Finansal Sonuçlar – Negatif
Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen net kar. 2Ç23’te Logo’nun net karı yıllık bazda %83 artışla 268 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, ortalama piyasa beklentisinin %6, kurum beklentimizin ise %5 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 255 milyon TL, piyasa beklentisi: 254 milyon TL). Net kar marjı yıllık bazda 6,92 puan artışla %46,85 seviyesine yükseldi. Net kar tahminimizdeki sapma, şirketin bu dönemde beklentimizin üzerinde net finansal gelir kaydetmesinden kaynaklandı. Ayrıca, önceki yılın aynı döneminde 1,55 milyon TL ertelenmiş vergi gideri kaydeden şirket, 2Ç23’te 3,18 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. 2Ç22’de 11,29 milyon TL tutarında net faiz geliri kaydeden şirket, borçlanma maliyetinde görülen artış nedeniyle 2Ç23’te 21,30 milyon TL net faiz gideri yazdı. Kur farkı cephesinde de, 2Ç22’de 23,66 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net kur farkı geliri 2Ç23’te 193,60 milyon TL seviyesine yükseldi. Logo Yazılım’ın ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasına rağmen, şirketin 2023 yılı operasyonel karlılık beklentisinde yaptığı aşağı yönlü revizyon nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Beklentilere paralel satış gelirleri. 2Ç23’te şirketin konsolide satış gelirleri yıllık bazda %56 artışla 572 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 566 milyon TL, piyasa beklentisi: 569 milyon TL). Özellikle Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış cirodaki yükselişte etkili oldu. Türkiye gelirleri bu dönemde yıllık bazda %59 artışla 402 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde konsolide satış gelirleri içerisinde Türkiye operasyonlarından elde edilen gelirin payı yıllık bazda 4 puan artışla %70 seviyesine yükseldi. Totalsoft tarafında ise bu dönemde satış gelirleri euro bazında yıllık olarak %11 düşüşle 5,74 milyon euro olarak gerçekleşti. TL bazında ise kur etkisinin de desteğiyle yıllık bazda %48 artışla 170 milyon TL seviyesine yükseldi. Romanya operasyonlarından elde edilen gelirin konsolide gelirler içerisindeki payı 2Ç23’te önceki yılın aynı dönemine göre 4 puan düşüş kaydederek %30 seviyesinde gerçekleşti (2Ç22: %34, 1Ç23: %41).

Piyasa beklentisi ile uyumlu FAVÖK. Logo Türkiye’nin operasyonel karlılığı bu dönemde mevcut müşteri bazının yeni kazanımlarla güçlenmesine karşın, kontör kullanımlarındaki yavaşlamanın ciro performansı üzerindeki yansımaları nedeniyle %25 artış kaydederek 157 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Totalsoft’un FAVÖK’ü ise bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre %48 düşüş kaydederek 17 milyon TL’ye geriledi. Totalsoft’un operasyonel karlılığındaki zayıflama, personel giderlerindeki artış ve zorlu piyasa koşulları sebebiyle beklenenden daha az yeni proje alınmasından kaynaklandı. Bu çerçevede konsolide FAVÖK yıllık bazda %10 artışla 174 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizle ve piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 170 milyon TL, piyasa beklentisi: 169 milyon TL). Bu bağlamda, FAVÖK marjı yıllık bazda 12,54 puan düşüşle %30,39’a geriledi.

logo-yazilim-san-ve-tic-a-s