Halk Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

Halk Yatırım – Türk Traktör (TTRAK) 2Ç23 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 607,90 TL
Hedef Fiyat: 760,20 TL
Getiri Potansiyeli: %25

2Ç23 Finansal Sonuçlar – Pozitif
Beklentileri aşan net kar. Türk Traktör’ün net karı 2Ç23’te yıllık bazda %351,8 artışla 2,18 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan net kar, piyasa beklentisinin %27, kurum beklentimizin ise %37 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 1,59 mlr TL, piyasa beklentisi: 1,71 mlr TL). Bu doğrultuda, net kar marjı 2Ç22’deki %9,87 seviyesinden %20,18’e yükseldi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda, şirketin bu dönemde beklentinin üzerinde operasyonel karlılık ve net finansal gelir kaydetmesi etkili oldu. 2Ç23’te şirket hem faaliyetlerden hem de finansman kaynaklı 28,87 mn TL tutarında net kur farkı gideri yazdı (2Ç22: 14,45 mn TL net kur farkı gideri). Diğer yandan, 2Ç22’de 80,77 mn TL net faiz gideri yazan şirket, 2Ç23’te net nakit pozisyonunun 3,12 milyar TL’ye yükselmesinin etkisiyle 169,36 mn TL net faiz geliri kaydetti (2Ç22: 1,58 mlr TL net borç, 1Ç23: 1,34 mlr TL net nakit). Türk Traktör’ün operasyonel karlılıkta belirgin artışa işaret eden ikinci çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.

Kurum beklentimizin hafif üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel satış gelirleri. 2Ç23’te Türk Traktör’ün satış gelirleri yıllık bazda %120,8 artışla 10,80 mlr TL seviyesinde, kurum beklentimizin %7 üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 10,12 mlr TL, piyasa beklentisi: 10,57 mlr TL). Bu dönemde yurt içi satışlar yıllık bazda %139 artışla 9,20 mlr TL’ye yükselirken, yurt dışı satışlar 2Ç22’ye göre %82 artışla 2,91 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bu çerçevede, ihracat gelirlerinin toplam satış gelirleri içindeki payı yıllık bazda 5 puan düşüşle %24 seviyesinde gerçekleşti (1Ç23:%24). Satış hacmi cephesinde, traktör satış hacmi 2Ç23’te yıllık bazda %22 artışla 12.926 adet seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre %21 artışla 8.133 adete yükselen yurt içi traktör satış hacmi, toplam traktör satış hacminin %63’ünü oluşturdu (2Ç22: %64, 1Ç23: %64). Yurt dışı traktör satış hacmi ise 2Ç23’te yıllık bazda %24 artışla 4.793 adete yükseldi ve toplam traktör satış hacminin %37’sini oluşturdu (2Ç22: %36, 1Ç23: %36). Yurt içi satışlar tarafında, bu dönemde iş makinası ve biçerdöver satış hacimleri de yıllık bazda artışlar gösterdi. 2Ç23’te iş makinası satışları %5,92 artışla 179 adete yükseldi. Biçerdöver satışları da %36 artışla 148 adete yükseldi. Bu çerçevede 2Ç23’te traktör satış gelirleri yıllık bazda %116 yükselişle 9,47 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, traktör dışı gelirler de %149 artışla 2,64 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde traktör satış gelirlerinin toplam ciro içindeki payı 2Ç22’ye göre 2 puan düşüşle %78 seviyesinde gerçekleşirken, traktör dışı gelirler toplam cironun %22’sini oluşturdu.

Beklentileri aşan FAVÖK. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü, yıllık bazda %268,1 artışla 2,69 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimizin %36, piyasa beklentisinin de %31 üstünde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 1,98 mlr TL, piyasa beklentisi: 2,05 mlr TL). Bu dönemde operasyonel giderler marjı yıllık bazda 0,13 puan gerileyerek kontrol altında kalırken, brüt kar marjı 10,1 puan yükseldi. Böylece 2Ç23’te FAVÖK marjı %24,92 seviyesinde gerçekleşti (2Ç22’ye göre 9,97 puan artış).

Şirket yılsonu öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Türk Traktör, Türkiye traktör pazar büyüklüğünü 72.000 – 80.000 adet (önceki: 59.000 – 65.000 ), iç piyasa büyüklüğünü 33.500 – 36.500 (önceki: 28.000 – 32.000 adet), ihraç traktör satışını 15.500. – 16.750 adet (önceki: 17.250 – 19.250) ve yatırım harcamalarını ise 1 – 1,3 mlr TL (önceki: 1 – 1,3 mlr TL) olarak paylaştı.

TTRAK için 510,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 760,20 TL olarak revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Türk Traktör’ün operasyonel karlılıkta belirgin artışa işaret eden ikinci çeyrek sonuçlarını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle bu çeyrekte FAVÖK ve net kar cephesinde gözlemlediğimiz güçlü artışlara ek olarak, şirketin net nakit pozisyonunun çeyreksel bazda güçlenmesinin ilerleyen dönemlere ilişkin pozitif sinyaller taşıdığını düşünüyoruz. Şirketin, beklentilerimizle uyumlu olan 2023 yılı öngörüleri ışığında, satışa sunulan Faz 5 traktörlerin yeni modellerinin şirketin operasyonel karlılığına ilişkin pozitif katalistler arasında bulunduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yurt içi pazara ilişkin olarak da iyimser görüşümüzü sürdürüyoruz. 2023 yıl sonu için 49,31 mlr TL ciro, 12,01 mlr TL FAVÖK, 9,30 mlr TL net kar tahmin ediyoruz. Ayrıca makro tahminlerimizde yaptığımız güncellemelerin beraberinde, net borç ve benzer şirket çarpanları modelimizi revize ederken, modelimizi de revize ediyoruz. Böylece Türk Traktör için 510,90 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı 760,20 TL olarak revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

turk-traktor-ve-ziraat-makineleri-a-s