ICBC Yatırım – HalkBank (HALKB) 4Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

ICBC Yatırım – HalkBank (HALKB) 4Ç22 Bilanço Değerlendirmesi

- Özet -

Net kar beklentiye paralel – Halkbank 2022’nin son çeyreğinde 5 milyar 849 milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs net kar beklentisi 5 milyar 584 milyon TL idi. Bu çeyrekte TL krediler sektörün hafif altında çeyreksel yüzde 17 arttı. Net faiz geliri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet gelirlerindeki çeyreklik yüzde 10 düşüşe rağmen, TL ve YP kredi-mevduat makasında hafif genişleme ile yatay seyretti. Çeyreğin diğer öne çıkan bileşenleri ise güçlü komisyon gelirleri ve YP mevduatta sektörün üzerinde artış oldu.

TL kredi büyümesi sektörün hafif üzerinde – Halkbank’ın TL kredileri son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 17 arttı. Yabancı para (YP) cinsi krediler ise çeyreklik bazda yüzde 2 arttı. Öte yandan, TL cinsi mevduatlar yüzde 19 artış ile sektörün altında kalırken, YP cinsi mevduatlar yüzde 14 artarak sektör genelinden farklı bir seyir gösterdi. KGF kredileri toplamı 34,5 milyar TL’den 30,6 milyar TL’ye gerilerken toplam krediler içindeki payı yüzde 4’e geriledi. Hem TL hem YP mevduatta büyüme neticesinde TL mevduatın toplam içindeki payı hafif artışla %54’e ulaşırken vadesiz mevduatın toplam TL vadeli mevduat içindeki payı çeyreklik 1 puan artışla %28,7’ye yükseldi.

Net faiz marjı geriledi – TL ve YP kredi-mevduat makasları çeyreklik bazda sırasıyla yaklaşık 30 ve 70 baz puan genişledi. Bankanın TÜFE’ye endeksli (TÜFEX) menkul kıymetler portföyü 4Ç22’de 18 milyar TL artarken, TÜFEX gelirleri çeyreklik yaklaşık 2,0 milyar TL gerileyerek 17,3 milyar TL oldu. Öte yandan, swap maliyetleri yüzde 34 çeyreklik artışla 2,11 milyar TL oldu. TL ve YP kredi-mevduat makasında genişlemeye rağmen, TÜFEX menkul kıymet gelirlerindeki hafif azalış ve swap maliyetlerinde hafif artış sonucu bankanın swap maliyetine göre düzeltilmiş net faiz marjı çeyreklik 20 baz puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirisi hesabında bankanın 4. çeyrek değerlemesini Aralık enflasyonu ile yaptığını ve 3Ç22 için kullanılan orana benzer olduğunu not edelim.

Ücret gelirlerinde hızlı artış – Sektör geneline benzer şekilde, net ücret ve komisyon gelirleri 4Ç22’de çeyreklik yüzde 13, yıllık yüzde 118 arttı. Operasyonel giderler de çeyreklik bazda yüzde 14 arttı.

Karşılık oranı arttı – Takibi geciken alacaklar (TGA) oranı 4Ç22’de 35 baz puan azalışla yüzde 2,2’ye geriledi. Yakın izlemedeki kredilerin toplam içindeki payı ise 60 baz puan gerileyerek yüzde 6,8 oldu. TGA için karşılık oranı 2 puan artışla yüzde 81,5’e yükseldi. Toplam kredi portföyüne ayrılan karşılık oranı da 68 baz puan artarak yüzde 6,3’e yükseldi. Karşılık oranlarındaki artışa rağmen bankanın net risk maliyeti bir önceki çeyrekteki 789 baz puan seviyesinden 630 baz puana geriledi.

Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) – Halkbank’ın konsolide SYR’si %13,89 ile banka için konsolide yasal yeterlilik seviyesi olan %11,55 seviyesinin üzerindeydi. Ancak bu oran sektör ortalamasının oldukça altındadır.

Değerleme
Hisse son bir yılda %131 artarken BIST-100 endeksine göre %8 daha zayıf bir performans gösterdi. 2023 tahminlerimize göre 2,63x F/K ve 0,53x PD/DD çarpanlarından işlem gören Halkbank için 14,00 hedef fiyat ve TUT görüşümüzü koruyoruz.

icbcyatirim