İntegral Yatırım – Şişecam (SISE) 3Ç23 Bilanço Analizi

İntegral Yatırım – Şişecam (SISE) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Hedef Fiyat: 74 TL
Şişecam (SISE) piyasa beklentisi olan 3.801 mn TL’yi aşarak 3Ç23 döneminde 5.291 mn TL net kar elde etti. Net kar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11,6 artarken, bir önceki çeyreğe %7,3 azalış gösterdi. Piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşen net karda yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, operasyonel faaliyetlerindeki maliyet kontrolü, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar ve TFRS-9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazancı etkili oldu. Karlılığı baskılayan unsurlar arasında satışlardaki büyümenin sınırlı olması, yatırım faaliyetlerinden giderler ve ertelenmiş vergi gideri önemli rol oynadı.

3Ç23 döneminde satış gelirleri %39,8 artış gösterdi… 3Ç23 döneminde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8, bir önceki çeyreğe göre ise %21,1 artış göstererek, 36.406 mn TL’ye ulaştı. Satış gelirlerinin coğrafi bölgelere dağılımına bakıldığında %39 Türkiye, %28 Avrupa, %28 ABD, 11 ve %9 Rusya-Ukrayna ve Gürcistan olarak sıralandı. Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye bölgesinin ciro içerisindeki ağırlığı 3,5 puan artış gösterirken, Rusya- Ukrayna ve Gürcistan bölgesi 3 puan artış göstermiştir. Satışların ürün kırılımında kimyasallar %29, mimari cam payı %21 ile başı çekti. Mimari cam kalemi esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %38 daralma kaydetti. Esas faaliyet karı düşüş kaydeden mimari cam kalemi, ciro büyümesini baskıladı. 3Ç23 döneminde brüt kar marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2, bir önceki çeyreğe 3,5 puan artarak %35,89 oldu. FAVÖK marjı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak %20,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kur korumalı mevduat faizi ve kur farkı geliri güçlü hissedildi… Şirket 3Ç22 döneminde Kur korumalı mevduat faiz ve kur farkı geliri elde etmemesine karşın 3Ç23 döneminde yatırım faaliyeti gelirlerindeki güçlü artışta 3Ç23 döneminde elde edilen 625 Milyon TL’lik gelir karlılığa katalizör bir etki yarattı.

Operasyonel giderlerdeki artış sınırlı kaldı… Operasyonel maliyetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 artış göstererek 7.385 mn TL oldu. Faaliyet giderleri içerisinde geçen yıla kıyasla en büyük artışı genel yönetim giderleri gösterdi. Genel yönetim giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 artış göstererek 2,140 mn TL’ye ulaştı. İşçi ve personel maliyetlerindeki artış %75 ile dikkat çekerek, maliyetler arasındaki en büyük ağırlığa sahip oldu.

Ertelenmiş vergi gideri net karı törpüledi… 3Ç22 döneminde 157 mn TL ertelenmiş vergi geliri elde eden Şirket’in 3Ç23 döneminde 156 mn TL gider yazması net karı törpüledi.

Net borç pozisyonu… Şirket’in net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %94,4 artarken, bir önceki çeyreğe göre %2,62 artarak bu dönemde 36,2 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 1,6 seviyesinde gerçekleşti. 30 Haziran 2023 itibariyle şirketin 8,2 milyar TL döviz fazlası bulunmaktadır.

Değerlendirme &Hedef fiyat… Şişecam 3Ç23 döneminde beklentilerin üzerinde net kar açıklarken, net karı destekleyen unsurlar arasında kur farkı gelirindeki artış ve yatırım faaliyetlerindeki KKM etkisi hissedildi. Şirket esas faaliyetlerinde Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk sebebiyle geçtiğimiz dönemlere göre daha zayıf bir dönem geçirdi. Ancak, döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle cirodaki sınırlı büyümeye rağmen beklentilerin üzerinde bir finansal performans ortaya koydu. İlerleyen dönemde, Avrupa’da yaşanabilecek ekonomik toparlanma ve yıl içerisinde döviz kurunda olası yukarı ataklar ve yatırım hikayesi Şirket’in finansallarına itici güç yaratabilir. Şirket’in açıkladığı 3Ç23 sonuçlarını olumlu buluyoruz. ŞİŞE için İNA modeliyle hesapladığımızı 12 aylık hedef fiyatımızı 74 TL’de korumaya devam ediyoruz.

turkiye-sise-ve-cam-fabrikalari-a-s