Şeker Yatırım – Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç22 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Coca Cola İçecek (CCOLA) 4Ç22 Bilanço Analizi

- Özet -

Artan maliyet baskısı, 4Ç22’de marjları olumsuz etkilemeye devam etti…

Coca Cola İçecek 4Ç22’de konsolide 649mn TL net kar açıklamıştır (4Ç21: 231mn TL net kar) (RT Piyasa Ort. beklentisi: 404mn TL net kar, Şeker Y.: 441mn TL net kar). Yurtdışı operasyonların güçlü satış hacmi, hem Türkiye hem de yurtdışı operasyonlardaki ünite kasa başına gelirlerin artması & sıkı faaliyet giderleri yönetiminin faaliyet karlılığını desteklemesi ve ertelenmiş vergi gelirlerinin olumlu etkisi, Şirket’in 4Ç22’de net kar açıklamasında etkili olmuştur. Artan kur farkı & yükselen faiz giderleri nedeniyle net finansman giderlerindeki artış (4Ç22: -431mn TL, 4Ç21: 243mn TL) ve Rekabet Kurulu tarafından verilen tek seferlik ceza (302mn TL) ise 4Ç22’de net karı baskılayan unsurlar olmuştur.

4Ç22 sonuçları sonrasında CCİ için 12-aylık hedef pay fiyatımız olan 270.00 TL’yi ve AL önerimizi koruyoruz.

seker-yatirim-menkul-degerler-a-s