Şeker Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: Al
Hedef Fiyat: 1.125 TL
Önc eki Hedef Fiy at: 625.70 TL
Getiri Potansiyeli: %16,6

2Ç23’de beklentilere paralel finansal sonuçlar…
Ford Otosan 2Ç23’te bizim 6.705mn TL’lik beklentimize ve piyasa Researc h Turkey anketi ortalama beklentisi olan 6.387mn TL’y e paralel 6.727mn TL net kâr aç ıkladı (2Ç22: 3.704mn TL, yıllık 82%). 1) Güçlü ihracat performansının etkisi ile elde edilen yüksek ihracat gelirleri, 2) Yurt içi satış adetlerindeki kuvvetli seyre paralel fiyatlama disiplininin de etkisiyle önemli ölçüde artış gösteren yurt içi satış gelirleri, 3) Maliyet azaltıcı önlemlerin olumlu etkisi, 4) maliyet artı ihracat anlaşmaları ve 5) Ticari alacak/borçlara ilişkin kur farkı gelirler i Şirket’in 2Ç23’te net kar rakamı açıklamasındaki etkenler olmuştur. Bu çeyrekte yazılan 7.450mn TL’lik finansman giderleri ise net karı baskılayan unsur olmuştur. 2Ç23’de yıllık %124’lük artış ile 73.553mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, bizim beklentimize (73.716mn TL) ve piyasa ortalama beklentisine paralel (73.663mn TL) net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 2Ç23’de toplam satış adetleri yıllık 65% artarak 154.753 adet olarak gerç ekleşmiştir (2Ç22: 93.773 adet). 2Ç23’te yurt içi satış gelirleri, Şirket’in fiyatlama disiplini sayesinde %192 artış göstererek 21.913mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç22: 7.504mn TL). Yurt içi satış adetleri ise İyileşen tedarik koşulları, enflasyon & kur artışları karşısında yatırım amaçlı artan talep etkisiyle yıllık %70’lik yükseliş göstererek 32.794 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç22: 19.224 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 2Ç22’ye göre 2Ç23’te yıllık %64 yükselerek 121.959 adet olarak gerçekleşmiştir (2Ç21: 74.529 adet). TL’nin EUR’a göre değer kaybı, ürün mixinin olumlu etkileri, Craiova’nın operasyonlara dâhil olması ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 2Ç23‘te %104’lük artış göstererek 51.640mn TL olarak gerçekleşmiştir (2Ç22: 25.350mn TL).

Ford Otosan için Şirket’in güncellenmiş 2023 beklentileri doğrultusunda ve makro tahminlerimizdeki revizyonlardan ötürü hedef fiyatımız olan 625,70 TL’yi 1.125 TL’ye yükseltiyor ve tavsiyemizi “AL” olarak koruyoruz. 2Ç23’te beklentilere paralel gerçekleşen finansal sonuçlarla birlikte 2023 yılı beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeye gidilmesi sonucu piyasanın kısa vadede sonuçlara hafif pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz. Şirket’in, yurtdışında oluşturduğu ihracat yapılanmalarını takdir ediyor ve ürün mixinin olumlu etkileri & cost plus ihracat anlaşmalarının da katkısının hem satış adetlerine hem de karlılık tarafına etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Son kapanış fiyatına göre %16,6 getiri potansiyeli taşıyan Ford Otosan 2023T 10.57x F/K ve 9.89x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ford-otomotiv-sanayi-a-s