Şeker Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Ford Otomotiv (FROTO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 1.208 TL
Önc eki Hedef Fiyat: 1.125 TL
Getiri Potansiyeli: %42,3

3Ç23’te beklentilerin üzerinde net kar…
Ford Otosan 3Ç23’te bizim 9.631mn TL’lik beklentimizin ve piyasa Research Turkey anketi ortalama beklentisi olan 9.264mn TL’nin oldukça üzerinde 13.014mn TL net kâr açıkladı (3Ç22: 3.816mn TL, yıllık 241%).

– Yurt içi satış adetlerindeki kuvvetli seyre paralel fiyatlama disiplininin de etkisiyle önemli ölçüde artış gösteren yurt içi satış gelirleri,
– Craiova Fabrikası’nın yurt dışı satış adetlerini destekleyici etkisi,
– Ticari alacak/borçlara ilişkin net kur farkı gelirleri (3Ç23: 1.049mn TL, 3Ç22: 104.4mn TL),
– Ertelenmiş vergi gelirlerinin olumlu etkisi (3Ç23: 1.994mn TL, 3Ç22: 224mn TL),

Şirket’in 3Ç23’te net güçlü kar rakamı açıklamasındaki etkenler olmuştur. 3Ç23’te yıllık %72’lik artış ile 86.106mn TL net satış geliri elde eden Ford Otosan, piyasa ortalama beklentisine paralel (86.691mn TL) (Şeker: 88.620mn TL) net satış geliri açıklamıştır.

Ford Otosan’ın, 3Ç23’te toplam satış adetleri yıllık 2% artarak 143.254 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç22: 139.967 adet). 3Ç23’te yurt içi satış gelirleri, Şirket’in fiyatlama disiplini sayesinde %149 artış göstererek 24.887mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç22: 9.984mn TL). Yurt içi satış adetleri ise iyileşen tedarik koşulları, enflasyon & kur artışları karşısında yatırım amaçlı artan talep etkisiyle yıllık %52’lik yükseliş göstererek 30.360 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç22: 19.945 adet). Şirket’in ihracat adetleri ise 3Ç22’ye göre 3Ç23’te yıllık %6 daralarak 112.894 adet olarak gerçekleşmiştir (3Ç22: 120.022 adet). Ürün mixinin olumlu etkileri, Craiova’nın operasyonlara dâhil olması ve cost plus ihracat anlaşmaları sayesinde Şirket’in ihracat gelirleri, 3Ç23‘te %52’lik artış göstererek 61.219mn TL olarak gerçekleşmiştir (3Ç22: 40.144mn TL).

Ford Otosan, 3Ç23’te bizim beklentimize (11.280mn TL) paralel, piyasa ortalama beklentisinin ise hafif üzerinde (10.263mn TL) 11.253mn TL FAVÖK açıklamıştır (3Ç22: 4.853mn TL). 3Ç23’te Şirket’in brüt kâr marjı maliyet azaltıcı önlemlerin olumlu etkisi ve mamul stoklarındaki değişimin pozitif katkısı ile %17,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamı ise yıllık %131,9’luk yükseliş gerçekleştirmiştir. FAVÖK marjı ise güçlü operasyonel karlılık sayesinde 3Ç22’ye göre 3.4 yp artış göstererek 3Ç23’te %13,1’e yükselmiştir (3Ç22: %9,7).

Ford Otosan için Şirket’in güncellenmiş 2023 beklentileri doğrultusunda ve ileriye dönük beklentilerimizdeki yukarı yönlü revizyonlardan ötürü hedef fiyatımız olan 1.125 TL’yi 1.208 TL’ye yükseltiyor ve tavsiyemizi “AL” olarak koruyoruz. 2023 yılı beklentilerinde aşağı yönlü güncellemeye gidilmesine rağmen 3Ç23’te beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar rakamıyla birlikte marjlardaki yükselişe piyasanın kısa vadede sonuçlara hafif pozitif tepki vereceğini düşünüyoruz. Şirket’in, yurtdışında oluşturduğu ihracat yapılanmalarını takdir ediyor ve ürün mixinin olumlu etkileri & cost plus ihracat anlaşmalarının da katkısının hem satış adetlerine hem de karlılık tarafına etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Son kapanış fiyatına göre %42,3 getiri potansiyeli taşıyan Ford Otosan 2023T 9.30x F/K ve 8.76x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

ford-otomotiv-sanayi-a-s