Şeker Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 135,03 TL
Yükseliş potansiyeli: %31

Net kar beklentileri aştı
Tüpraş 2Ç23’te; bizim 6.500mn TL olan beklentimizin ve piyasanın 6.094mn TL olan beklentisinin üzerinde 7.217mn TL net kar açıkladı. Şirket, 2Ç22’de ise 10.611mn TL net kar açıklamıştı (yıllık %32 düşüş). Operasyonel giderlerdeki artışa rağmen satışların maliyetindeki azalış ve ve 1.144mn TL’lik vergi geliri net karı destekledi. Net kar marjı %7 (2Ç22: %7,9) seviyesinde gerçekleşti.

2Ç23’te satış gelirleri ve FAVÖK sırasıyla 104.405mn TL (2Ç22:135.784mn TL, yıllık -%23) ve 15.104mn TL (2Ç22: 15.887mn TL, yıllık -%5) seviyesinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 106.529mn TL satış geliri ve 13.052mn TL FAVÖK elde edilmesi yönündeyken piyasa beklentileri sırasıyla 110.455mn TL ve 12.939mn TL seviyesinde bulunuyordu.

2Ç23’de kapasite kullanım oranı devam eden bakımlar sebebiyle %83 seviyesinde gerçekleşti (2Ç22: %100, 1Ç23: %71). Toplam üretim 5,9mn ton seviyesinde gerçekleşti. Yurtdışı satış hacmi 2Ç22’ye göre %15 daralırken iç satışlarda artan benzin, jet ve bitüm talebi sayesinde yıllık %4 artış kaydedildi. Böylelikle toplam satış hacmi 7,3mn ton ile 2Ç22’ye paralel gerçekleşti.

Geçen yılın yüksek baz etkisi orta distilat ürün marjlarında düşüşe neden olurken, benzin ürün marjları güçlü performans gösterdi.. Motorin ürün marjları ve jet yakıtı ürün marjları geçen yılın yüksek baz etkisi ve Avrupa’daki resesyon fiyatlamasının etkisiyle hem yıllık hem çeyreklik bazda geriledi. Motorin marjı 2Ç22’de 17$/v olurken (1Ç23: 30,8; 2Ç22: 45,3) Jet yakıtı marjı güçlü sezonsal dinamiklere rağmen 14,1$/v’e (1Ç23: 29,7; 2Ç22: 44,9) geriledi. Benzin ürün marjları düşük ürün stok seviyeleri, yüksek seyreden ara ürün/hammadde fiyatları ve daha iyi talep dinamikleri ile 1Ç23’deki 21,8 $/v’den 23,0 $/v’ye sınırlı yükseldi, 2Ç22’deki 35,5 seviyesinin altında kaldı. YKFO ürün marjları ise hem çeyreklik hem yıllık bazda iyileşerek – 14,5 $/v oldu.

Şirket net nakit pozisyonda.. Tüpraş, +10mr TL net nakit pozisyonda olup, Net Borç/FAVÖK rasyosu -0,1x seviyesinde bulunuyor.

Şirket bazı 2023 beklentilerini revize etti.. Tüpraş, 2023 yılı için Rafineri Marjı Beklentisini 10,0-11,0 aralığına revize etti. (Önceki: 11,0 – 12,0 $/v) 24-25 milyon ton üretim, ve %85-90 kapasite kullanım oranı beklentisi korundu, Satış beklentisi 28-29mn ton’dan 29-30mn ton’a yükseltildi. Şirket, Rafinaj Yatırım Harcaması beklentisini ise yaklaşık ~350 milyon$ iken yatırım harcamalarının ise %60’lık kısmının enerji verimliliği ve çevre projelerine ilişkin olacağı belirtilmiştir.

TUPRS payları için 12 aylık pay başına 95,03TL hedef fiyatımızı 2Ç23 finansal sonuçları, şirkete ilişkin beklentilerimiz ve makroekonomik değişenlerde yaptığımız revizyonlar neticesinde 135,03 TL seviyesine yükseltiyoruz ve AL önerimizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatımız 31 Temmuz 2023 kapanışına göre %31 yükseliş potansiyeli taşımaktadır.

turkiye-petrol-rafinerileri-a-s