Şeker Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 3Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Tüpraş (TUPRS) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 174,20 TL
Yükseliş potansiyeli: %36
Önceki Hedef Fiyat: 135,03 TL

Sonuçlar beklentileri aştı

Tüpraş 3Ç23’de; bizim 17.041mn TL olan beklentimizin ve piyasanın 18.163mn TL olan beklentisinin üzerinde 21.306mn TL net kar açıkladı. Şirket, 3Ç22’de ise 11.949mn TL net kar açıklamıştı (yıllık %78 artış). 5.715mn TL vergi giderine karşın brüt karlılıkta artış ile operasyonel giderlerin kontrolü net karı destekledi. Net kar marjı %12 (3Ç22: %8) seviyesinde gerçekleşti.

3Ç23’te satış gelirleri ve FAVÖK sırasıyla 185.137mn TL (3Ç22: 153.412mn TL, yıllık +%21) ve 29.358mn TL (3Ç22: 18.486mn TL, yıllık +%58) seviyesinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 189.422mn TL satış geliri ve 23.565mn TL FAVÖK elde edilmesi yönündeyken piyasa beklentileri sırasıyla 178.644mn TL ve 26.561mn TL seviyesinde bulunuyordu.

Operasyonel marjlar iyileşti.. Azalan hammadde maliyetleri ve kontrollü faaliyet giderlerinin etkisiyle marjlar iyileşti. Brüt kar marjı %18, esas faaliyet kar marjı %16 ve FAVÖK marjı %16 seviyesinde gerçekleşerek hem yıllık hem çeyreklik bazda iyileşmeye işaret etti (Sırasıyla 2Ç23: %17, %14, %14; 3Ç22: %13, %12, %12).

3Ç23’de kapasite kullanım yüksek sezon etkisiyle %99 seviyesinde gerçekleşti (3Ç22: %98, 2Ç23: %82). Toplam üretim 7mn ton seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacmi 3Ç22’ye göre %2 gerilerken iç satışlar %2 arttı, yurtdışı satış hacmi %13 daraldı.

Güçlü ürün marjı ve kapasite kullanım oranı sayesinde net rafineri marjı 19 $/v ile 2023’ün en güçlü marjına işaret etti (2Ç23: 9,8, 1Ç23: 9,3). Mevsimsel koşulların desteğiyle motorin, benzin, jet yakıtı ve YKFO ürün marjları bu yılın en güçlü seviyelerinde gerçekleşti.

Motorin marjı 3Ç22’de 31,5$/v olurken (2Ç23: 17; 3Ç22: 42,2) jet yakıtı marjı güçlü sezonsal dinamiklerle 19,9$/v’e (2Ç23: 14,1; 3Ç22: 36,7) yükseldi. Benzin ürün marjları güçlü talep dinamikleri ile 2Ç23’deki 23 $/v’den ve 3Ç22’deki 16,7 $/v’den 27,8 $/v’ye yükseldi, YKFO ürün marjları ise hem çeyreklik hem yıllık bazda iyileşerek -8,2 $/v oldu.

Şirket net nakit pozisyonda.. Tüpraş, +53mr TL net nakit pozisyondadır.

3Ç23 sonuçları, şirketin değişen beklentileri, şirkete ilişkin beklentilerimiz ve makroekonomik değişenlerde yaptığımız revizyonlar neticesinde TUPRS payları için 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 135,03 TL seviyesinden 174,20 TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımız 25 Ekim 2023 kapanışına göre %36 yükseliş potansiyeli taşıdığından AL önerimizi sürdürüyoruz.

turkiye-petrol-rafinerileri-a-s