Şeker Yatırım – Türk Hava Yolları (THYAO) 2Ç23 Bilanço Analizi

Şeker Yatırım – Türk Hava Yolları (THYAO) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 293.37 TL
Yükseliş Potansiyeli: %12

Güçlü operasyonel karlılık & beklentilerin üzerinde net karlılık…

Türk Hava Y olları (THY AO) 2Ç23’te piyasa ortalama net kar beklentisi olan 11.909mn TL’nin %15,5 üzerinde, tahminimiz 13.531mn TL’ye ise paralel, 13.754mn TL net kar aç ıklamıştır. THY’nin toplam yolcu sayısı, 2Ç22’ye kıyasla %18,7 artarak 2Ç23’te 21.6mn’a ulaşmış, 2Ç19’un ise %17,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in toplam kargo hacmi ise geçmiş dönemlere kıyasla normalleşme süreciyle birlikte bir nebze gerileyerek yıllık %9,0 oranında düşüş göstermiştir. Artan yolcu sayısı, yükselen yolcu birim gelirleri ve TL’nin US$ karşısındaki değer kaybının etkisiyle THY’nin satış gelirleri, yıllık bazda %49,6 artarak piyasa ortalama beklentisi olan 106.329mn TL’ye ve tahminimiz 105.203mn TL’ye paralel, 107.633mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 2Ç23 FAVÖK’ü de TL bazında yıllık %64 artarak 2Ç23’te kuvvetli, hesaplamalarımıza göre 25.623mn TL seviyesinde, piyasa ortalama beklentisi olan 24.551mn TL’nin paralelinde (Şeker Y.: 25.051mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilere paralel gerçekleşmiştir; diğer taraftan bu dönemde artan vergi giderleri & finansman giderlerine rağmen başarılı operasyonel sonuçlar ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde Şirket, beklentilerin üzerinde net kar açıklamıştır.

2Ç23 FAV KÖK marjı yıllık 5,2 y .p. artış göstererek %30,1 seviyesine ulaştı – THY’nin toplam yolcu sayısı, 2Ç23’te yıllık %18,7 oranında artmış, diğer taraftan 2Ç19’u da geçerek %17,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in yolcu doluluk oranı ise 2Ç22’nin 2,1 y.p., 2Ç19’un ise 1,5 y.p. üzerinde, %81,7 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında, yolcu birim gelirleri 2Ç22’ye kıyasla US$ bazında yıllık %14,6 artarak 2Ç23’te US¢ 9.37’ye yükselmiştir. Kargo hacmindeki daralmaya rağmen kargo birim gelirlerinin yüksek seyri ile THY’nin AKK başına elde edilen birim gelirleri (AKTK dâhil) 2Ç22’ye kıyasla yıllık %3,3 artarak US¢7.84’e ulaşmıştır. Yolcu RASK’ı ise 2Ç23’te yıllık %17,6 yükselerek US¢7,66 olarak gerçekleşmiştir. Birim giderler ise, akaryakıt birim giderlerindeki (2Ç22: US¢3.52, 2Ç23: US¢2.33, 2Ç23/2Ç22: %-33,9) düşüş sayesinde 2Ç22’ye kıyasla yıllık %1,5 azalarak (AKTK dâhil) US¢ 6.76’ya gerilemiştir. Böylelikle, THY’nin 2Ç23 satış gelirleri, US$ bazında yıllık %13,5 yükseliş göstererek US$ 5.149mn’a, FAVKÖK marjı ise US$ bazında hesaplamamıza göre 2Ç22’ye kıyasla yıllık 5,2 y.p. artarak %30,1’e ulaşmıştır. FAVKÖK, US$ bazında 2Ç22’ye kıyasla yıllık %37,1 oranında artarak hesaplamalarımıza göre US$ 1.552mn olarak gerçekleşmiştir.

THY payları için hedef fiyatımız olan 293.37 TL’yi ve AL önerimizi sürdürüyoruz. Yolcu sayısında özellikle dış hatlarda kuvvetli iyileşmenin etkisiyle Türk Hava Yolları’nın operasyonel olarak başarılı sonuçlarını takdir etmekte ve yolcu talebinin ilerleyen süreçlerde görece olarak güçlü seyretmesini beklemekteyiz. Cari pay fiyatı 261.80 TL olan Türk Hava Yolları, hedef pay fiyatımıza göre %12 prim potansiyeli taşımaktadır. Şirket, 2023T 5.9x F/K çarpanı ve 6.0x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.

turk-hava-yollari-a-o