Trive Yatırırm – Akbank (AKBNK) Şirket Bilgi Notu / 19.02.2024

Trive Yatırırm – Akbank (AKBNK) Şirket Bilgi Notu / 19.02.2024

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Akbank son dönem bilançosunda 66.48 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/12 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31.11 azalış bir önceki çeyreğe göre %26.55 azalış göstermiştir. Şirket 2023/12 döneminde 66.48 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/12 döneminde %1.59 oranında artarak %70.44 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %68.85 düzeyinde gerçekleşmişti.

2023/12 faiz gelirleri 220.59 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin faiz gelirleri 2023/12 çeyreklik döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74.25 artış göstermiş olup 78.30 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %19.53 artış göstermiştir. Faiz giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre ise %43.81 artış yaşanmıştır.

Net faiz marjı %4.92 düzeyinde gerçekleşti. Net faiz marjı, 2023/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.74 azalış göstermiş olup %4.92 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %0.98 artış gözlenmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %21.92 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte önceki çeyreğe göre %0.12 artarak %21.92 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu geçen yıl aynı dönem ise %24.92 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %36.45 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.85 azalış göstermiş olup yıllık bazda %36.45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %2.48 azalış göstermiş olup %11.80 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Takipteki kredilerde önceki çeyreğe göre %19.27 artış yaşandı. Takipteki krediler 2023/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.55 artış göstermiş olup 20.72 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %19.27 artış göstermiştir. Ayrılan zarar karşılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %128.29 artmış olup 15.66 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrılan karşılıkların takipteki kredilere oranı ise geçen yıla göre %127.25 düzeyinden %154.97 düzeyine yükselmiştir.

akbank-t-a-s