Trive Yatırırm – Doğan Holding (DOHOL) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

Trive Yatırırm – Doğan Holding (DOHOL) Şirket Bilgi Notu / 18.08.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Doğan Holding son dönem bilançosunda 6.51 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %288.97 artış bir önceki çeyreğe göre %829.88 artış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 6.51 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %4.09 oranında azalarak %42.61 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %46.70 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 15.28 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %186.77 artış göstermiş olup 8.73 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %33.21 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %29.48 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %31.29 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %29.23 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %168.26 artış göstermiş olup 6.39 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 2.55 Mlr TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %270.28 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %23.76 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %24.39 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %44.15 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.35 artış göstermiş olup yıllık bazda %44.15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %10.08 artış göstermiş olup %54.66 düzeyinde gerçekleşmiştir.

dogan-sirketler-grubu-holding-a-s