Trive Yatırırm – Koza Madencilik (KOZAA) Şirket Bilgi Notu / 12.07.2023

Trive Yatırırm – Koza Madencilik (KOZAA) Şirket Bilgi Notu / 12.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

Koza Madencilik son dönem bilançosunda 622.94 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/03 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %55.19 artış bir önceki çeyreğe göre %50.14 artış göstermiştir. Şirket 2023/03 döneminde 622.94 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/03 döneminde %9.16 oranında artarak %36.59 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %27.43 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 1.70 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16.36 artış göstermiş olup 1.70 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %50.28 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/03 döneminde %36.28 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %64.04 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %19.73 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %2.47 azalış göstermiş olup 2.53 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 335.88 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %59.85 azalış göstermiştir. Favök marjı 2023/03 döneminde %19.73 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %57.18 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %30.60 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.76 artış göstermiş olup yıllık bazda %30.60 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %1.53 artış göstermiş olup %40.97 düzeyinde gerçekleşmiştir.

koza-anadolu-metal-madencilik-isletmeleri-a-s