Trive Yatırırm – Otokar Otomotiv (OTKAR) Şirket Bilgi Notu / 27.07.2023

Trive Yatırırm – Otokar Otomotiv (OTKAR) Şirket Bilgi Notu / 27.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Otokar son dönem bilançosunda 234.18 Mln TL zarar açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %18.01 azalış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 234.18 Mln TL net zarar açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %18.53 oranında azalarak %-3.66 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %14.87 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 6.40 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %63.94 artış göstermiş olup 3.86 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %52.37 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %24.19 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %32.99 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %11.26 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %9.52 azalış göstermiş olup 1.00 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 435.00 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %16.35 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %5.01 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %15.42 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %27.45 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %66.78 azalış göstermiş olup yıllık bazda %27.45 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %9.58 azalış göstermiş olup %9.21 düzeyinde gerçekleşmiştir.

otokar-otomotiv-ve-savunma-sanayi-a-s