Trive Yatırırm – Petkim (PETKM) Şirket Bilgi Notu / 10.08.2023

Trive Yatırırm – Petkim (PETKM) Şirket Bilgi Notu / 10.08.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Petkim son dönem bilançosunda 289.06 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %94.64 azalış bir önceki çeyreğe göre %13.12 azalış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 289.06 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %15.07 oranında azalarak %1.46 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %16.53 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 19.81 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26.14 azalış göstermiş olup 10.61 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %15.37 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %1.81 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %12.15 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %0.18 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %94.66 azalış göstermiş olup 314.01 Mln TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 19.16 Mln TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %98.53 azalış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %-1.13 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %11.06 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %14.46 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %41.75 azalış göstermiş olup yıllık bazda %14.46 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %8.33 azalış göstermiş olup %30.71 düzeyinde gerçekleşmiştir.

petkim-petrokimya-holding-a-s