Trive Yatırırm – Tav Havalimanları (TAVHL) Şirket Bilgi Notu / 27.07.2023

Trive Yatırırm – Tav Havalimanları (TAVHL) Şirket Bilgi Notu / 27.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
TAV Havalimanları son dönem bilançosunda 31.64 Mln TL zarar açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %40.75 artış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 31.64 Mln TL net zarar açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %4.72 oranında azalarak %-0.26 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %4.46 düzeyinde gerçekleşmişti.

Dönemsel net satışlar 11.99 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Son çeyrekte şirketin net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %61.95 artış göstermiş olup 6.93 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre %36.88 artış göstermiştir. Brüt kâr marjı 2023/06 döneminde %36.27 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %40.49 düzeyinde gerçekleşmişti.

FAVÖK marjı son çeyrekte %33.28 düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda %93.69 artış göstermiş olup 6.60 Mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çeyreklik FAVÖK ise 2.31 Mlr TL düzeyinde olup bir önceki çeyreğe göre %46.50 artış göstermiştir. Favök marjı 2023/06 döneminde %26.41 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde %31.44 düzeyinde gerçekleşmişti.

Özsermaye kârlılığı %6.21 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.49 artış göstermiş olup yıllık bazda %6.21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %0.74 azalış göstermiş olup %26.17 düzeyinde gerçekleşmiştir.

tav-havalimanlari-holding-a-s