Trive Yatırırm – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) Şirket Bilgi Notu / 25.07.2023

Trive Yatırırm – Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) Şirket Bilgi Notu / 25.07.2023

- Özet -

FİNANSAL DEĞERLENDİRME
Yapı ve Kredi Bankası son dönem bilançosunda 24.12 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2023/06 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3.74 azalış bir önceki çeyreğe göre %9.21 azalış göstermiştir. Şirket 2023/06 döneminde 24.12 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2023/06 döneminde %11.83 oranında artarak %72.74 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %60.91 düzeyinde gerçekleşmişti.

2023/06 faiz gelirleri 75.51 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin faiz gelirleri 2023/06 çeyreklik döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %51.43 artış göstermiş olup 40.23 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %14.04 artış göstermiştir. Faiz giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre ise %52.10 artış yaşanmıştır.

Net faiz marjı %2.10 düzeyinde gerçekleşti. Net faiz marjı, 2023/06 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.86 azalış göstermiş olup %2.10 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %0.53 artış gözlenmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %20.11 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte önceki çeyreğe göre %2.24 artarak %20.11 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu geçen yıl aynı dönem ise %19.53 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %49.37 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.98 artış göstermiş olup yıllık bazda %49.37 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %0.05 azalış göstermiş olup %10.10 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Takipteki kredilerde önceki çeyreğe göre %29.16 artış yaşandı. Takipteki krediler 2023/06 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %41.58 artış göstermiş olup 26.66 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %29.16 artış göstermiştir. Ayrılan zarar karşılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33.01 artmış olup 15.08 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrılan karşılıkların takipteki kredilere oranı ise geçen yıla göre %162.98 düzeyinden %150.55 düzeyine gerilemiştir.

yapi-ve-kredi-bankasi-a-s