Ziraat Yatırım – Akbank (AKBNK) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Akbank (AKBNK) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Akbank’ın 1Ç2023’deki Net Dönem Karı 10,7 Milyar TL ile Beklentilere Paralel Gerçekleşti…

Akbank’ın 1Ç2023’deki net dönem karı çeyreksel bazda %50,9 oranında azalarak 10.711mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 10.686mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Bizim kar beklentimiz ise 10.098mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Öte yandan, Banka’nın geçen yılın aynı dönemine göre karı ise %33,1 oranında yükseliş kaydetmiştir.

Banka’nın çeyreksel bazda net faiz gelirleri, artan mevduat maliyetleri ve düşen TÜFE endeksli tahvillerin etkisiyle birlikte %54,2 oranında azalarak 12,9 milyar TL’ye gerilemiştir. Yaklaşık 127 milyar TL’ye ulaşan TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelirin ilk çeyrekte hesaplamalarda düşük enflasyon kullanılması (%35 kullanılan TÜFE) ve yılsonu düzeltmeleri sonucu oluşan yüksek baz kaynaklı 9,8 milyar TL’ye gerilemesi (önceki 21,9 milyar TL) ile mevduatlara verilen faizlerin %45,3 oranında artarak 19,2 milyar TL’yeyükselmesi net faiz gelirleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Öte yandan, net ücret ve komisyon gelirleri de ekonomik aktivitenin canlılığını koruması ve devam eden kredi büyümesine bağlı olarak %24,8 oranında artmış ve bu kalemden elde edilen gelir 4,4 milyar TL olmuştur. Bununla birlikte, swap giderlerindeki düşüş (891mn TL’den 413mn TL’ye) ve alım satım gelirlerinin etkisiyle ticari karda %53,9’luk yükseliş yaşanmış ve bu kalemden elde edilen gelir 5,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Depremin etkisiyle ayrılan ek karşılıklarla birlikte toplam karşılık giderlerinin %122,1 oranında artarak 3,3 milyar TL’ye yükselmesi ise karı baskılamıştır. Ek olarak, yine depremin de etkisiyle (yaklaşık 700mn TL) operasyonel giderler %36,2 artarak 9,8 milyar TL’ye yükselmesi karın düşmesinde diğer bir etmen olurken, iştirak gelirlerindeki artış ve vergi giderlerindeki düşüş bu çeyrekte karın daha az gelmesini engellemiştir.

Akbank’ın ilk çeyrekteki Net Faiz Marjı (swap hariç) sert bir biçimde daralarak %5’e kadar (Önceki %11,9) düşmüştür. TÜFE endeksli menkul kıymetlerin 162 baz puan, mevduatların ise 173 baz puan negatif etkisi olmuştur. Öte yandan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %27,9 ve %3,8 ile önceki çeyreğin oldukça altında gerçekleşmiştir.

Kredi mevduat oranı %79,8’e inmiştir…
Banka’nın TL kredileri bir önceki çeyreğe göre %13,9 oranında artarken (toplam TL krediler 465,9 milyar TL), tüketici kredileri %29,4 oranında büyümüştür. Tüketici kredilerinde 190 baz puanlık pazar payı kazanımı olmuştur. Diğer yandan, pazar payı korunan iş kredilerindeki TL büyüme %5,7 olarak gerçekleşmiştir. YP kredilerde ise %2,1’lik düşüş gözlenmiştir. Akbank’ın menkul kıymetleri %15,1 oranında artarak 266,2milyar L’ye çıkarken, TÜFE endeksli tahviller 127 milyar TL’dir. Fonlama tarafında, TL mevduatlar %27,5 oranında artmış ve 472,3 milyar TL’ye yükselmiştir. YP mevduatlar ise çeyreksel %4,5 oranında düşmüştür. Son olarak, anka’nın kredi mevduat oranı da çeyreksel bazda 270 baz puan azalarak %79,8’e gerilemiştir.

Takipteki krediler oranı %2,69
Akbank’ın takipteki krediler oranı, kredi büyümesi ve artan tahsilatlarla birlikte 33 baz puan azalarak %2,69’a gerilemiştir. Takipteki kredi karşılık oranı ise 210 baz puan artarak %69,5’e çıkmıştır. Öte yandan, ikinci grup krediler oranı yaklaşık 50 baz puan azalarak %6,1 olmuştur.

Sermaye yeterlilik oranı azaldı…
Banka’nın sermaye yeterlilik rasyosu, 478 baz puan azalarak 2023 yılının ilk çeyreğinde BDDK geçici düzenlemeleri dahil %20,14 olarak gerçekleşmiştir. Bu azalışta, kredi büyümesi ve temettünün etkisi sırasıyla 134 baz puan ile 96 baz puan olurken, yıllık olarak hesaplanan operasyonel riskin negatif etkisi 132 baz puan olmuştur. Net karın ise 114 baz puan pozitif katkısı olmuştur.

akbank-t-a-s