Ziraat Yatırım – Akbank (AKBNK) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Akbank (AKBNK) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 43,70TL

Akbank’ın 3Ç2023’deki Net Dönem Karı 420,4 Milyar TL ile Beklentiler Doğrultusunda Gerçekleşti…

Akbank’ın 3Ç2023’deki net dönem karı çeyreksel hafif artarak 20.447mn TL’ye yükselmiş ve piyasa beklentisi olan 19.795mn TL doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bizim kar beklentimiz ise 19.387mn TL idi. Net ücret ve komisyon gelirleri ile ticari kar, beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Banka’nın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net dönem karı ise 17,1milyar TL idi.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Banka’nın 9A2023’teki net dönem karı yıllık %34,6 oranında artarak 51.460mn TL olmuştur.

Kredi mevduat makasındaki kısmi genişleme ve TÜFE endeksli tahvillerinin getirisinde hesaplanan enflasyon tahmininin %40’dan %60’a yükseltilmesine bağlı olarak menkul kıymetlerden elde edilen gelirin 11,9milyar TL’den 24,1milyar TL’ye çıkmasına bağlı olarak net faiz geliri %131,5 oranında artarak 23,2milyar TL’ye çıkmıştır. Net ücret ve komisyon gelirinde de güçlü büyüme trendi korunmuş ve bu kalemden elde edilen gelir %52,5 oranında artarak 9,2milyar TL’ye çıkarak karı desteklemiştir. Kurdaki görece düşük artışla karşılık giderlerinde 4,4 milyar TL’den 2,9milyar TL’ye düşüş de karı desteklemiştir. Diğer yandan, alım satım gelirlerindeki azalma ve kur kaynaklı karşılık korumasının düşük gerçekleşmesi ticari karda normalleşmeye neden olmuş ve bu kalemde elde edilen gelir (swap maliyeti 622mn TL’ye 240mn TL’ye gerilemiştir) 20,2milyar TL’den 9,2milyar TL’ye düşmüştür. Diğer yandan, personel giderlerdeki yüksek artışla birlikte operasyonel giderler %22,7 oranında artarak 11,6milyar TL’ye yükselmiştir. Yüksek efektif vergi oranı ile 9,5milyar TL’lik vergi gideri sonrasında Banka’nın 3Ç2023’deki karı 20,4milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %45,5 ve %5,4 gerçekleşmiştir. Önceki çeyrekte bu oranlar sırasıyla %50,2 ve %6,2 idi.

Akbank hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar ile piyasa çarpanında yaptığımız güncellemeye bağlı olarak 38,70TL’den 43,70TL’ye yükseltiyoruz. Akbank için daha önceki “AL” önerimizi koruyoruz.

akbank-t-a-s