Ziraat Yatırım – Aselsan (ASELS) 1Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Aselsan (ASELS) 1Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Aselsan’ın İlk Çeyrek Ana Ortaklık Net Dönem Karı 2.267mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Aselsan’ın 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 2.267mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.547mn TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 1.577mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada operasyonel giderlerin beklentimizden düşük ve kur farkı kaynaklı diğer faaliyetlerden net gelirlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Aselsan’ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,1 oranında artarak 8.297mn TL’ye yükselmiştir. Satış maliyetleri aynı dönemde %89,5 oranında artarken, brüt kar da %91,4 oranında artarak 2.513mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %95,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur farkı geliri kaynaklı 842mn TL net gelir (1Ç2022’de 949mn TL kur farkı kaynaklı net gelir) kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı %38,1 oranında artarak 1Ç2023’te 2.561mn TL’ye yükselmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü ise ilk çeyrekte %84 oranında artarak 1.907mn TL’ye ulaşırken (ortalama piyasa beklentisi 1.749mn TL), FAVÖK marjı da 1Ç2023’de %23 olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında Şirket 1Ç2023’de 384mn TL net finansman gideri (1Ç2022’de 475mn TL finansman gideri) kaydetmiştir. 79,9mn TL’lik vergi geliri sonrası şirketin son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 2.267mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan’ın bakiye sipariş miktarı, yeni alınan projelerle Aralık 2022 sonundaki 8,2 milyar dolar seviyesini Mart ayı sonunda da korumuştur.

Aselsan, ilk çeyrek sonuçları ardından 2023 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Buna göre Aselsan 2023 yılında satış gelirlerinde %40’ın üzerinde (2022 yılı gerçekleşme %75,2) büyüme beklerken, FAVÖK marjının da %24’den büyük olacağını (2022 yılı gerçekleşme %26,8) öngörmektedir. Ayrıca şirket 2023 yılında 10 milyar TL’lik yatırım harcaması planlamaktadır.

Yurtdışı siparişlerin bakiye siparişteki payı %13,2…
Aselsan’ın Mart ayı sonu itibariyle olan 8,2 milyar dolarlık bakiye siparişlerinin %7’si savunma dışı iş alanlarından oluşurken, para birimi cinsinden ise %15’i TL, %50’si dolar ve %35’i de euro cinsidir. Bakiye siparişlerde yurtdışı siparişlerin payı %13,2 seviyesindedir.

İlk çeyrek sonunda net borç 6,4 milyar TL…
Şirket’in net borcu Aralık 2022 sonundaki 5.147mn TL’den Mart ayı sonunda 6.394mn TL’ye yükselmiştir.

aselsan-elektronik-san-ve-tic-a-s