Ziraat Yatırım – Emlak Konut (EKGYO) 2Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Emlak Konut (EKGYO) 2Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri : AL
Hedef Hisse Fiyatı : 14,82TL

Emlak Konut GYO’nun 2Ç2023’teki Ana Ortaklık Net Dönem karı 1,7 milyar TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…

Emlak Konut GYO’nun 2Ç2023’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı yıllık %145 oranında artarak 1.713mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 911mn TL kar etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 844mn TL idi. Satışlar gelirleri ile esas faaliyetlerinden diğer gelirler ve net finansman gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in satış gelirleri 2Ç2023’te 6.243mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 2.920mn TL) yıllık %150 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde arsa satış gelirlerinin 2Ç2022’deki 0,1milyar TL’den bu çeyrekte 3,2milyar TL’ye çıkması cirodaki artışta önemli bir etken olmuştur. Konut ve ticari ünite satışları ise 0,85milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, brüt kar sadece %14,9 oranında artmış ve 1.648mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet giderleri 473,5mn TL (2Ç2022’de 282,5mn TL) gerçekleşen Şirket’in FAVÖK ise yılın ikinci çeyreğinde 1.175mn TL ile (Beklenti: 916mn TL) yıllık %0,6 oranında yükselmiştir. FAVÖK marjı da %18,8 olarak (2Ç2022: %46,8) gerçekleşmiştir. Son olarak, diğer faaliyetlerden 1.332mn TL’lik net gelir oluşurken, net finansman geliri 236,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Emlak Konut GYO, 2023 yılının ikinci çeyreğindeki net nakdi (düzeltilmiş) çeyreksel bazda 2,9milyar TL artarak 4,2milyar TL’ye yükselmiştir.

Emlak Konut GYO 17 Ağustos 2023 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %55 oranında iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması %52 iken, son üç yıllık iskonto ortalaması %61’dir. Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla yaklaşık 76,1 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.

Emlak Konut GYO, 2023 yılı toplam ön satış hedefi olan 63 milyar TL’yi korurken, brüt satılabilir alan hedefi olan 1,5 milyon m2’de de değişiklik yapılmamıştır. Şirket ayrıca 4,21 milyar TL olan kar beklentisini de korumuştur. Şirket ihale yöntemi ile satışı gerçekleşen arsalar, konut teslimleri veya geçici kabulünü gerçekleştirdiği, anahtar teslimi veya gelir paylaşımı projelerle birlikte ilk yarıyı 2,59milyar TL net karlılık (1Y2023:1,44milyar TL) ile tamamlamıştır.

Yılın ilk yarısında beş adet gelir paylaşımlı ihale yapılmıştır…
Yılın ilk yarısında ihalesi tamamlanan beş adet gelir paylaşımı ihalesinde (Ekspertiz değerleri 3,3milyar TL) Emlak Konut GYO’nun minimum garanti edilen geliri 13,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İhalelerde ortalama çarpan 4,06x olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in ihale edilmemiş 15,4milyar TL’lik arsa portföyü bulunmaktadır.

Şirket satışlarda hedeflerini yakalamakta…
Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 29milyar (KDV Hariç), satışa esas brüt 508,9bin m2 büyüklüğe ulaşan, 3.945 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 390,2mn TL (KDV hariç) değerindeki 43 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre, Şirket hedefi olan 28,8 milyar TL’nin yakalandığı görülmektedir.

emlak-konut-gayrimenkul-yatirim-a-s