Ziraat Yatırım – Emlak Konut (EKGYO) 3Ç23 Bilanço Analizi

Ziraat Yatırım – Emlak Konut (EKGYO) 3Ç23 Bilanço Analizi

- Özet -

Öneri “AL”
Hedef Hisse Fiyatı : 14,82TL

Emlak Konut GYO’nun 3Ç2023’teki Ana Ortaklık Net Dönem karı 1,1 milyar TL ile Piyasa Beklentisinin Üzerinde Gerçekleşti…
Emlak Konut GYO’nun 3Ç2023’deki (konsolide) ana ortaklık net dönem karı yıllık %69,1 oranında artarak 1.090mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 1.320mn TL kar etmesi yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 878mn TL idi. Satış hasılatının beklentimizin altında gerçekleşmesi tahminimizdeki sapmada etkili olmuştur.

Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 9A2023’teki net dönem karı yıllık %77 oranında artarak 3.684mn TL’ye çıkmıştır.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç2032’te 1.854mn TL gerçekleşerek (Piyasa Beklentisi: 2.666mn TL) yıllık %95 oranında büyüme kaydederken, konut ve ticari ünite satış gelirlerinin %157 oranında artarak 1.266mn TL’ye çıkması bu büyümede etkili olmuştur. Diğer yandan, satışların maliyeti 1.059mn TL olurken, brüt kar %24,6 oranında artmış ve 796mn TL’ye çıkmıştır. Faaliyet giderleri 520mn TL (3Ç2022’de 249mn TL) gerçekleşen Şirket’in FAVÖK ise yılın üçüncü çeyreğinde 294mn TL ile (Piyasa Beklentisi: 682mn TL) yıllık %27 oranında düşmüştür. FAVÖK marjı da %15,9 olarak (3Ç2022: %42,4) gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 242mn TL diğer faaliyet geliri ile 560mn TL net finansman geliri yazmıştır.

Emlak Konut GYO, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki net nakdi (düzeltilmiş) çeyreksel bazda 5,6milyar TL artarak 9,8milyar TL’ye yükselmiştir.

Emlak Konut GYO, 10 Kasım 2023 tarihi itibariyle, Net Aktif (Varlık) Değerine göre %71 oranında iskonto ile işlem görmektedir. Şirket’in son bir yıllık iskonto ortalaması %55 iken, son üç yıllık iskonto ortalaması %62’dir. Emlak Konut GYO’nun Net Aktif Değeri 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 91 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.

Emlak Konut GYO, 2023 yılı toplam ön satış hedefi olan 63 milyar TL’yi korurken, brüt satılabilir alan hedefi olan 1,5 milyon m2’de de değişiklik yapılmamıştır. Şirket ayrıca 4,21 milyar TL olan kar beklentisini de korumuştur.

Yılın ilk dokuz ayında beş adet gelir paylaşımlı ihale yapılmıştır…
Yılın ilk dokuz ayında ihalesi tamamlanan beş adet gelir paylaşımı ihalesinde (toplam ekspertiz değeri 3,3milyar TL) Emlak Konut GYO’nun minimum garanti edilen geliri 13,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İhalelerde ortalama çarpan 4,06x olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in ihale edilmemiş 14,1milyar TL’lik arsa portföyü bulunmaktadır.

Şirket satışlarda hedeflerini yakalamakta…
Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak – 30 Eylül 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 46,5milyar TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 670bin m2 büyüklüğe ulaşan, 5.007 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 566mn TL (KDV hariç) değerindeki 63 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı üçüncü çeyrek sonu verilerine göre, hedeflerin büyük oranda yakalandığı görülmektedir.

emlak-konut-gayrimenkul-yatirim-a-s