Ziraat Yatırım – İş Bankası (ISCTR) 4Ç22 Sonuçları

Ziraat Yatırım – İş Bankası (ISCTR) 4Ç22 Sonuçları

- Özet -

İş Bankası’nın 2022 yılının son çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %56,5 oranında artarak 23.528mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 19.326mn TL ve piyasa beklentisi olan 19.404mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada iştiraklerden elde edilen gelirler ile ticari karın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Dördüncü çeyrek karı sonrasında İş Bankası’nın 2022 yılı net dönem karı 61.538mn TL’ye yükselmiştir. Banka, 2021 yılında 13.468mn TL kar açıklamıştı.

Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %8,2 oranında büyüme kaydederek 4Ç2022’de 22,1 milyar TL’ye yükselmiştir. TÜFE endeksli tahvillerin ek katkısı yalnızca 92mn TL olmuş ve bu çeyrekte söz konusu tahvillerden elde edilen gelir 7,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %28,5 oranında artarak 5,4 milyar TL’ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Öte yandan, ticari karın %108 oranında artarak 2,5 milyar TL’ye çıkması, karşılık giderlerinin %30 oranında gerileyerek 3,2 milyar TL’ye düşmesi ve iştirak gelirlerinin %120 oranında artarak 10,5 milyar TL’ye yükselmesi karı destekleyen diğer faktörler olmuştur. Bu arada swap maliyeti 2,8 milyar TL’den 2 milyar TL’ye gerilerken, Banka bu çeyrekte 2 milyar TL serbest karşılık ayırmıştır. Böylece toplam serbest karşılık stoğu 8.475mn TL’ye çıkmıştır. Son olarak, Banka’nın operasyonel giderleri, personel giderleri öncülüğünde %19,9 oranında artarak 10,2 milyar TL olmuştur.

Banka’nın Net Faiz Marjı (swap gideri hariç) %7,12 ile önceki çeyreğe yakın gerçekleşirken,ortalama özsermaye karlılığı %55,7’ye yükselmiştir. Önceki çeyrek bu oran %44,3 idi. Aktif karlılık ise 210 baz puan artarak %7,0 olmuştur.

İş Bankası’nın hedef hisse fiyatını, özellikle risksiz faiz oranını %21’den %17,50’ye düşürmemizle birlikte tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ve piyasa çarpanındaki güncellemeye bağlı olarak 13,80TL’den 17,40TL’ye yükseltiyoruz.

İş Bankası için daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

ziraatyatirim